บลจ.อเบอร์ดีน คว้ารางวัล Equity House of the Year จาก Fund Selector Asia Awards Thailand 2023

คุณโรเบิร์ต เพนนาโลซา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ขวา) และคุณดรุณรัตน์ ภิยโยดิลกชัยหัวหน้าฝ่ายการลงทุนตราสารทุน(ซ้าย)จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด โชว์ความสำเร็จด้วยการคว้ารางวัล Equity House of the Year 2023 จาก Fund Selector Asia Awards Thailand 2023 ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนทั่วเอเชียในด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกองทุน ตลอดจนบทวิจัยและบทวิเคราะห์ด้านการลงทุน โดยรางวัลดังกล่าวตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นและศักยภาพของอเบอร์ดีนในการบริหารจัดการกองทุนตราสารทุนในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทในการพัฒนาธุรกิจในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมา บลจ. อเบอร์ดีนได้มีการปรับโครงสร้างทีมการลงทุนตราสารทุน ตลอดจนกระบวนการทำงานและเทคโนโลยี เพื่อที่จะสามารถส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ลงทุน และการปรับเปลี่ยนดังกล่าวนั้นได้พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิผล ดังจะเห็นได้จากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมตราสารทุนไทยที่มีผลตอบแทนที่ดีขึ้น นอกจากนี้ กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สมอล-มิดแค็พ (ABSM) ยังถูกจัดลำดับให้อยู่ใน Quartile ที่ 1 ในปี 2565ที่ผ่านมา1 (ที่มา: Morningstar ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2566)

 

1 นอกจากได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับ 1 เมื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี ในกลุ่มกองทุนหุ้นไทย Equity General แล้ว  กองทุน ABSM ยังได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Quartile ที่ 1 ตลอดทุกช่วงเวลาย้อนหลัง 3 เดือน, 6 เดือน, 1 ปี, 3 ปี, 5 ปี และ 10 ปี

ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02-352-3388 หรืออีเมล client.services.th@abrdn.com

ที่อเบอร์ดีน (abrdn) เราช่วยส่งเสริมให้ลูกค้าของเราวางแผน เก็บออม และลงทุนเพื่ออนาคต

ธุรกิจของเราแบ่งออกเป็นสามส่วน คือ การให้บริการด้านการลงทุน การให้คำปรึกษาด้านการลงทุน และ การบริการที่ปรึกษาส่วนตัว และสิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราในการช่วยให้ลูกค้าของเราเป็นนักลงทุนที่ดีขึ้น โดยสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของเรามีมูลค่ากว่า 616 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 ล้านคน*

การลงทุนของเรามีรากฐานที่แข็งแกร่งจากการศึกษาวิจัยข้อมูลเชิงลึกและการมีทีมงานอยู่ทั่วโลก โดยใช้ความสามารถที่หลากหลายเหล่านั้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและส่งมอบผลลัพธ์ที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

เราให้บริการดูแลการลงทุนให้กับนักลงทุนรายย่อย รัฐบาล กองทุนบำเหน็จบำนาญ บริษัทประกัน บริษัทอื่นๆ องค์กรการกุศล ตลอดจนมูลนิธิต่างๆ โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนกว่า 800 ท่าน จาก 30 แห่งทั่วโลก โดยธุรกิจและบริการทั่วโลกของเรานั้นอยู่ภายใต้ชื่อบริษัท abrdn โดยได้มีการเปลี่ยนชื่อบริษัทจดทะเบียนเป็น abrdn plc เมื่อเดือนกรกฏาคม 2564 และในเดือนกันยายนปีเดียวกันนั้นบริษัทจัดการลงทุน Aberdeen Standard Investments ก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น abrdn (อเบอร์ดีน)

*ข้อมูล ณ วันที่ 30มิถุนายน 2565

Visitors: 5,431,957