อเบอร์ดีน ส่งกองทุน abrdn China Next Generation Fund ลุยหุ้น MID-SMALL ดาวเด่นตลาดหุ้นจีน โอกาสเติบโตสูง

บลจ.อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ abrdn plc เปิดขายกองทุน “abrdn China Next Generation Fundซึ่งลงทุนผ่านกองทุนหลัก โดยคัดสรรหุ้นขนาดกลางและเล็กของจีน ที่โดดเด่นและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์กลุ่มคนรุ่นใหม่สู่คุณภาพชีวิตที่ดีทุกมิติ พร้อมโอกาสเติบโตอย่างไร้ขีดจำกัด ส่องภาพรวมจีนที่อาจจะก้าวผ่านจุดต่ำสุดแล้ว ตลาดมีแนวโน้มดีขึ้น หลังรัฐบาลส่งสัญญาณกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ

นายโรเบิร์ต เพนนาโลซา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า บลจ.อเบอร์ดีน เตรียมเสนอขาย กองทุน abrdn China Next Generation Fundซึ่งลงทุนผ่านกองทุนหลัก ที่เน้นการลงทุนในหุ้นขนาดกลางและเล็ก (SMID) ที่โดดเด่น มีคุณภาพและมีโอกาสการเติบโตสูงไปพร้อมกับเศรษฐกิจจีน ซึงกระจายการลงทุนครอบคลุมในกลุ่มเมกะเทรนด์ในหลากหลายตลาดที่มีโอกาสเติบโตของจีน พร้อมทั้งเปิดประตูให้นักลงทุนไทยเข้าถึงตลาด Shanghai Star Market ที่ส่วนใหญ่มีเพียงนักลงทุนสัญชาติจีนและนักลงทุนสถาบันต่างชาติที่ได้รับอนุญาต (QFII) ให้เข้าลงทุนได้ โดยถือเป็นการปลดล็อคข้อจำกัด และเพิ่มโอกาสการลงทุนในหุ้นที่จะตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่สู่คุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต

จุดเด่นของ abrdn China Next Generation Fundจะลงทุนผ่านกองทุนหลัก Aberdeen Standard SICAV I – China Next Generation Fund  ที่คัดสรรหุ้นจีนคุณภาพดี ที่มีความน่าสนใจและเติบโตอย่างก้าวกระโดด  และมีศักยภาพสูงในกลุ่มอุตสาหกรรมที่สะท้อนภาพรวมเศรษฐกิจและนวัตกรรมยุคใหม่ จากอำนาจการจับจ่ายใช้สอยภายในประเทศของกลุ่มชนชั้นกลางและกลุ่มคนรุ่นใหม่ โดยจะกระจายการลงทุนไปในกลุ่มเมกะเทรนด์ เช่น กลุ่มอุปโภคบริโภค,  เฮลธ์แคร์ , เทคโนโลยีสีเขียวและ TECH ซึ่งกองทุนนี้สามารถมอบโอกาสให้ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงการเติบโตและศักยภาพที่น่าสนใจของหุ้นในตลาดนี้ได้  โดยเฉพาะการมุ่งเฟ้นหาอัลฟา จากการคัดสรรหุ้นที่มีอัตราการเติบโตที่น่าดึงดูดใจ

 

นายโรเบิร์ต กล่าวว่า แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหุ้นจีน ได้รับผลกระทบค่อนข้างมากจากปัจจัยทั้งภายในและนอกประเทศโดยเฉพาะหุ้นขนาดใหญ่ จนทำให้ภาพรวมของการลงทุนของจีนค่อนข้างซบเซา อย่างไรก็ตามรัฐบาลเตรียมออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้จีนกลับมามีความน่าสนใจและมีทิศทางที่ดีขึ้น หลังจากมีแนวโน้มว่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว

ขณะที่อเบอร์ดีนมองว่าโอกาสการลงทุนตลาดหุ้นจีนยังคงมีเสน่ห์และน่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นขนาดกลางและเล็ก ซึ่งถือเป็นดาวเด่นของตลาดหุ้นจีน เนื่องจากบริษัทขนาดกลางและเล็กมีความหลากหลาย กระจายอยู่ในหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม  เช่น กลุ่ม New Economy , Growth และ Innovation มีโมเดลธุรกิจที่ชัดเจน ตอบโจทย์มิติใหม่ของความต้องการในโลกอนาคต มีพื้นฐานที่ดีและแข็งแกร่ง ตลอดจนได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับหุ้นขนาดใหญ่ที่ราคาหุ้นมีความผัผวน รวมถึงนโยบายของภาครัฐที่ให้การสนับสนุนหุ้นขนาดกลางและเล็กอย่างมีนัยสำคัญเพราะมองถึงโอกาสการเติบโตอย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน พร้อมทั้งจะเป็นแกนหลักสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจีน 

           “หุ้นขนาดกลางและเล็ก ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่จะช่วยกระจายความเสี่ยงในช่วงที่ตลาดหุ้นถูกกดดันจากปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อหุ้นขนาดใหญ่ ทำให้เราเล็งเห็นโอกาสการลงทุนหุ้นขนาดกลางและเล็กที่มีแนวโน้มเติบโตมากกว่าและถือเป็นหุ้นดาวเด่นของโลกอนาคต” นายโรเบิร์ต กล่าว

ทั้งนี้ อเบอร์ดีน ที่มีผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์สูงและเชี่ยวชาญด้านการลงทุนใน ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกมาอย่างยาวนาน โดยเฉพาะการลงทุนในตลาดหุ้นจีนที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี สะท้อนให้เห็นจากผลการดำเนินการที่สร้างผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ ทีมผู้จัดการกองทุนมุ่งเน้นความสำคัญในเรื่องของคุณภาพ ESG ประโยชน์จากความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างยั่งยืน (Sustainable competitive advantage) คุณลักษณะทางธุรกิจที่โดดเด่น การบริหารจัดการและประวัติการดำเนินงาน ตลอดจนการมีงบการเงินที่ดีเยี่ยม นอกจากนี้อเบอร์ดีนยังผสานรวม ESG ในทุกขั้นตอนของกระบวนการลงทุน และลงทุนในผู้นำด้านความยั่งยืน (Sustainability leaders) ตลอดจนการเข้าไปช่วยปรับปรุงเพื่อยกระดับมาตรฐาน ผ่านการมีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอกับบริษัทที่ลงทุน เพื่อให้การลงทุนมีประสิทธิภาพและสร้างโอกาสเพิ่มคุณค่าที่ดีให้กับผู้ลงทุน

 “abrdn China Next Generation Fund” จะเสนอขาย IPO ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 9 กันยายน 2565 โดยมีให้เลือกทั้งหมด 2 ชนิด คือ ชนิดสะสมมูลค่า: ABCNEXT-A และ ชนิดเพื่อการออม : ABCNEXT-SSFสำหรับผู้ที่ลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าวจะได้รับสิทธิพิเศษ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3ATLjr3หรือติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์เพื่อสอบถามรายละเอียดหรือขอรับหนังสือชี้ชวนผ่านทางอีเมลที่ client.services.th@abrdn.com หรือโทร  02-352-3388

----

ที่อเบอร์ดีน (abrdn) เราช่วยส่งเสริมให้ลูกค้าของเราวางแผน เก็บออม และลงทุนเพื่ออนาคต

ธุรกิจของเราแบ่งออกเป็นสามส่วน คือ การให้บริการด้านการลงทุน การให้คำปรึกษาด้านการลงทุน และ การบริการที่ปรึกษาส่วนตัว และสิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราในการช่วยให้ลูกค้าของเราเป็นนักลงทุนที่ดีขึ้น โดยสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การดูแลของเรามีมูลค่ากว่า 616 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีผู้ถือหุ้นมากกว่า 1 ล้านคน*

การลงทุนของเรามีรากฐานที่แข็งแกร่งจากการศึกษาวิจัยข้อมูลเชิงลึกและการมีทีมงานอยู่ทั่วโลก โดยใช้ความสามารถที่หลากหลายเหล่านั้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและส่งมอบผลลัพธ์ที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

เราให้บริการดูแลการลงทุนให้กับนักลงทุนรายย่อย รัฐบาล กองทุนบำเหน็จบำนาญ บริษัทประกัน บริษัทอื่นๆ องค์กรการกุศล ตลอดจนมูลนิธิต่างๆ โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนกว่า 800 ท่าน จาก 30 แห่งทั่วโลก โดยธุรกิจและบริการทั่วโลกของเรานั้นอยู่ภายใต้ชื่อบริษัท abrdn โดยได้มีการเปลี่ยนชื่อบริษัทจดทะเบียนเป็น abrdn plc เมื่อเดือนกรกฏาคม 2564 และในเดือนกันยายนปีเดียวกันนั้นบริษัทจัดการลงทุน Aberdeen Standard Investments ก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น abrdn (อเบอร์ดีน)


*ข้อมูล ณ วันที่ 30มิถุนายน 2565

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนการลงทุนในกองทุนรวม ที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุ ไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม

 

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุ ไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวม

Visitors: 4,709,978