แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และเครือข่ายพันธมิตร ส่งมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้กับเยาวชนและชุมชน ผ่านโครงการ “ปันฝัน” ในวันเด็กประจำปี 2566

กรุงเทพฯ 16 มกราคม2566 - บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทยที่มุ่งเน้นตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจร จับมือกรุงเทพมหานคร และเครือข่ายพันธมิตร เพื่อร่วมสร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่าและต่อเติมความฝันให้กับเยาวชนผ่านโครงการ “ปันฝัน” เพื่อส่งมอบอุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬาที่ได้นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ GIVE GREEN CBD: SYNERGY POWER ตลอดทั้งปี 2565ส่งมอบให้แก่เยาวชนและชุมชนด้อยโอกาสในเขตบางคอแหลมเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ ประกอบไปด้วย โรงเรียนวัดราชสิงขร ชุมชนศาลเจ้ากวนอู ชุมชนวัดพระยาไกร ระยะ 3 และชุมชนมัสยิดบางอุทิศ โดยมีการจัดขึ้นเมื่อวันเด็กประจำปี 2566 ที่ผ่านมา ร่วมกับกิจกรรมตลาดเพื่อการกุศล “AWC Charity Market Around at Asiatique” ณ ลานกิจกรรมโซนเจริญกรุงสแควร์ (หอนาฬิกา) โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์

สามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหว รวมถึงร่วมบริจาคในโครงการ GIVE GREEN CBD: SYNERGY POWER 2023 รวมทั้งกลุ่มบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน) เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.assetworldcorp-th.com หรือ Facebook และ Instagram ที่ AssetWorldCorporation

Visitors: 5,425,236