กลุ่มบริษัทบีทีเอส เดินหน้าส่งเสริมความเท่าเทียม และการยอมรับความหลากหลายภายในองค์กร เนื่องในวันสตรีสากล 2566 (International Women's Day 2023)

กรุงเทพฯ 8 มีนาคม 2566 –  บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) หรือ บีทีเอส กรุ๊ปฯถือเป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำที่สนับสนุนบทบาทการทำงานของ “ผู้หญิง” ยอมรับในความหลากหลายทางเพศ (LGBTQIA+) รวมถึงเน้น "การสร้างคุณค่าด้วยความสามารถ” เป็นสำคัญ ดังนั้นในวันที่ 8 มีนาคม ของทุกปี
ที่ถือเป็น วันสตรีสากล (International Women’s Day) ทางบีทีเอส กรุ๊ปฯ ร่วมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทการทำงานของผู้หญิงไปยังสังคมมากขึ้น ผ่านตัวแทน “พลังหญิง” ทั้ง 4 คน ซึ่งในปัจจุบันผู้หญิงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่าง “ไร้ขีดจำกัด” และเท่าเทียมเท่ากับเพศอื่น ๆ

นางจิตเกษม หมู่มิ่ง ผู้อำนวยการใหญ่สายงานการเงิน บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความเท่าเทียมทางเพศ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายในองค์กร จะเป็นพลังใจให้แก่บุคลากรในองค์กร ซึ่งไทยเป็นประเทศที่ดีมาก สำหรับสิทธิสตรี และการเป็นผู้หญิงคิดว่าไม่มีข้อจำกัดอะไร แต่เราต้องทำให้เต็มที่ ทำให้ดีที่สุด และมองเห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ ซึ่งทางบริษัทฯ น่าจะเห็น และมอบโอกาสให้ผู้หญิงทุกคน

                “เรื่องการจัดสรรเวลา ตนได้คุณแม่มาเป็นแบบอย่างการใช้ชีวิต ซึ่งคุณแม่เป็นคนที่แบ่งเวลาเป็น ทำงานแล้วกลับบ้านตรงเวลามาก เราก็พยายามทำเช่นนั้น ทำให้เราได้มีเวลากับครอบครัว ถ้ามีงานเร่งด่วนอะไร ก็ทำงานหลังจาก 3 ทุ่มไป หรือหลังจากลูกนอนหลับแล้ว จะได้ไม่ไปรบกวนเวลาของครอบครัว ทำให้เราสามารถประสบความสำเร็จได้ ทั้งเรื่องการงานแล้วก็เรื่องครอบครัว”

นางสิณัฏฐา เกี่ยวข้อง ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า เรื่องการทำงานอยากจะให้โฟกัสที่ความสามารถมากกว่าที่จะโฟกัสที่เพศสภาพ ไม่ว่าจะเป็น ผู้หญิง ผู้ชาย และ LTBTQIA+ เพราะการแสดงออกถึงความสามารถคือ การแสดงออกถึงความมีตัวตนทางด้านความคิด ความอ่าน สมองแล้วก็จิตใจ

“สิ่งสำคัญในการทำงาน และยึดมั่นคือ การยอมรับในความหลากหลายในที่ทำงาน เพราะเชื่อว่าทุกคนมีความสามารถ และมีไอเดียที่แตกต่างกัน ในไอเดียที่แตกต่างกัน และความสามารถที่แตกต่างกันเหล่านั้น จะช่วยเสริมให้องค์กรของเราเติบโตได้อย่างยั่งยืน”

                นางจิณัฐตา พละบุตร หัวหน้างานควบคุมรถไฟฟ้า บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ให้กับรถไฟฟ้าบีทีเอสมากว่า 10 ปี ระบุว่า ผู้หญิงเรามีความสามารถอยู่แล้ว ข้อดีของผู้หญิง คือ มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่น ประนีประนอม และยืดหยุ่นในการทำงานมากกว่า แต่งานบางอย่างที่ต้องใช้ความเด็ดขาดผู้หญิงก็สามารถทำได้

                “แม้จะทำหน้าที่หัวหน้าคุมงาน ที่ทำงานเป็นกะ และเวลาเลิกงานจะไม่ตรงกับคนส่วนใหญ่ แต่บทบาทคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีลูก 2 คน ก็ต้องทำให้ดีด้วยเช่นกัน ตนกับลูก ๆ ค่อนข้างสนิทกัน สามารถพูดคุยกันได้ทุกเรื่อง เพราะเราเลี้ยงเค้ามาแบบให้ช่วยเหลือตัวเอง คิดและตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ ด้วยตัวเอง เรามีหน้าที่ให้คำแนะนำ ซัพพอร์ต และให้กำลังใจค่ะ”

                นางสาวกวิตา แสงธรรมมงคล  เจ้าหน้าที่งานรถไฟฟ้า บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)กล่าวทิ้งท้ายว่า “การจัดสรรการทำงาน และชีวิตส่วนตัวเป็นเรื่องสำคัญ ต้องพยายามดูว่าแต่ละวัน เรามีแพลนทำอะไรบ้าง ทั้งในเรื่องของครอบครัว เรื่องที่ทำงาน และเรื่องของตัวเอง เพื่อจัดการ และเรียบเรียงลำดับความสำคัญให้ถูกต้องและเราต้องไม่ลืมดูแลตัวเองด้วย”

Visitors: 5,425,203