ธนาคารแห่งอเมริกาจับมือมูลนิธิ EDF จัดกิจกรรม Volunteer Day พัฒนาโรงเรียน

ธนาคารแห่งอเมริกา โดย นางนิดา ภักดีกุลสัมพันธ์ (แถวยืนหน้า – ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วยจิตอาสาบุคลากรของธนาคาร ถ่ายภาพร่วมกับนางรุ่งทิวา ปรมัตถ์วิโรจน์ (แถวยืนหน้า – ที่ 9 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากช่อง (จันทรานุมาศวิทยาคาร) นางพลอยภัสสร์ พูลสวัสดิ์ (แถวยืนกลาง-ที่ 7 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา)  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดปากช่อง (จันทรานุมาศวิทยาคาร) และทีมงานมูลนิธิ ในโอกาสจัดกิจกรรมอาสา Volunteer Day พัฒนาโรงเรียน ด้วยการร่วมกันปลูกต้นไม้ จัดสวนหย่อม ทาสีอาคาร และอุปกรณ์สนามเด็กเล่น เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีงาม รวมถึงทำกิจกรรมพิเศษงานประดิษฐ์อุปกรณ์ของใช้จากไม้ไอศกรีม ทำพวงกุญแจจากเรซิ่น และเล่นเกมร่วมกันกับนักเรียน ภายใต้การประสานงานของมูลนิธิ EDF

สำหรับ มูลนิธิ EDF เป็นพันธมิตรกับธนาคารแห่งอเมริกา ดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรี

องค์กรหรือผู้สนใจที่ต้องการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม หรือสนับสนุนทุนการศึกษาให้นักเรียนด้อยโอกาสร่วมกับมูลนิธิ EDF สามารถติดต่อมูลนิธิได้ที่โทรศัพท์ (02) 579 9209-11 (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น.) อีเมล public@edfthai.org ทาง  Line: @edfthaiเฟสบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/edfthai  หรือเว็บไซต์ www.edfthai.org

Visitors: 4,890,873