บิ๊กตู่สั่งคมนาคมผนึกมท. เร่งแก้ไขปัญหาถนนชำรุดจุดป่าตอง จ.ภูเก็ต

        นายกรัฐมนตรี เป็นห่วงประชาชน ได้สั่งการ คมนาคม-มหาดไทย ผนึกกำลังช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ที่ถนนจุดกะทู้-ป่าตองชำรุดเหตุได้รับความเดือดร้อนจากพายุเนสาทอย่างเต็มที่และให้เร็วที่สุด

       ฝ่ายประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขานุการ กรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า จากกรณีองค์กรเอกชน และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ได้ร่วมกันส่งหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อให้ช่วยสั่งการแก้ไขปัญหาถนนเส้นทางหลวงในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ที่ได้รับผลกระทบจากพายุเนสาทเมื่อวันที่ 15-20 ตุลาคมที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดดินสไลด์ ถนนทรุด และดินถล่มในหลายพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะความเสียหายบนทางหลวงหมายเลข 4029 ซึ่งประชาชนใช้เดินทางสัญจรระหว่างเขตพื้นที่ป่าตอง กับตัวเมืองจังหวัดภูเก็ต และเชื่อมโยงเส้นทางหลักไปท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ทําให้เกิดการชะงักของการเดินทางสัญจร ทั้งในส่วนของประชาชน นักท่องเที่ยวคนไทยและต่างชาติ

         ด้านนายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า นับตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ซึ่งวันที่เกิดเหตุคันทางทรุดตัว ส่งผลให้ทางหลวงหมายเลข 4029  ตอนกะทู้-ป่าตอง (ฝั่งกะทู้ช่วงโค้งแรงดัน) เกิดความเสียหาย ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจร ต้องทำการปิดถนน เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีการชำรุดเสียหายยาว 200 เมตร เป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างความดูแลของเทศบาลกะทู้ 175 เมตร และกรมทางหลวง 25 เมตร

         จากปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว กรมทางหลวง ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้มอบหมายให้วิศวกรผู้เชี่ยวชาญของกรมทางหลวง รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านธรณีเทคนิคลงพื้นที่สำรวจความเสียหายทันที ทำการวิเคราะห์ วางแผน และออกแบบแก้ไขปรับปรุงให้กลับมาใช้งานได้อย่างปลอดภัย เพื่อเสนอในที่ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดภูเก็ต โดยได้หารือร่วมกันในทุกมิติ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งได้ข้อสรุปว่า เทศบาลกะทู้จะรับผิดชอบจัดสรรงบประมาณในการแก้ไขปรับปรุง วงเงิน 20 ล้านบาท โดยให้กรมทางหลวงเป็นผู้รับผิดชอบในการออกแบบปรับปรุงซ่อมแซมตามหลักวิศวกรรมโยธา ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เสริมความแข็งแรงโครงสร้างชั้นดิน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ

         สำหรับแผนดำเนินการนี้ เทศบาลกะทู้จะจัดซื้อจัดจ้างหาผู้รับจ้างได้ประมาณต้นเดือนพฤศจิกายน 2565 นี้ โดยมีระยะเวลาดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน ก่อนถึงเทศกาลปีใหม่ 2566 นี้เพื่อความลดผลกระทบด้านธุรกิจในจังหวัดภูเก็ต

         อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวถึงความคืบหน้าในการเร่งรัดดำเนินการเปิดทางจราจรในพื้นที่ ล่าสุด จากผลทดสอบโครงสร้างของดินสามารถเปิดจราจรสำหรับรถจักรยานยนต์ได้  โดยการวางแบริเออร์สีส้มบรรจุน้ำ ป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้รถสัญจรผ่านจุดที่มีดินสไลด์ทรุดตัว ทำการปิดบ่อน้ำด้านบนเขาเพื่อป้องกันการซึมของน้ำใต้ดินที่จะกระทบกับโครงสร้างชั้นทาง และปูผ้าใบคลุมดิน ทับด้วยกระสอบเพื่อป้องกันดินที่จะสไลด์จากน้ำฝน ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรเส้นทางดังกล่าว ปัจจุบันแขวงทางหลวงภูเก็ต ได้เปิดการจราจรให้เฉพาะรถจักรยานยนต์สามารถวิ่งผ่านได้เท่านั้น ทั้ง 2 ทิศทาง (ไปกะทู้และไปป่าตอง) 

 

         ทั้งนี้ อธิบดีกรมทางหลวงได้รับข้อสั่งการจากนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างกรมทางหลวง และหน่วยงานท้องถิ่น สังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยให้กรมทางหลวงทำหนังสือรายงานให้กระทรวงคมนาคมทราบ เพื่อประสานปลัดกระทรวงมหาดไทยให้เร่งรัดดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำให้ทั้ง 2 กระทรวงเร่งดำเนินการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยเร็ว

Visitors: 4,892,123