ฉลองครบรอบ 75 ปี “ห้างเซ็นทรัล” ผนึกกำลัง MASTERCARD พันธมิตรธุรกิจ และลูกค้าคนสำคัญ เดินหน้าสร้างความยั่งยืน ช่วยเหลือชุมชน - สังคมในทุกมิติ มอบเงินสนับสนุนกว่า 4 ล้านบาทแก่ 4 มูลนิธิ

ห้างเซ็นทรัลในเครือเซ็นทรัลรีเทลเดินหน้าสานต่อนโยบายCRC GREEN & SUSTAINABLE RETAILกับการเป็นองค์กรค้าปลีกต้นแบบเพื่อความยั่งยืนรายแรกของไทยที่จะส่งเสริมให้ธุรกิจในเครือเติบโตแบบก้าวกระโดดควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรและสังคมอย่างยั่งยืนล่าสุดในโอกาสฉลองครบ 75 ปีห้างเซ็นทรัลจึงผนึกกำลังMASTERCARDพันธมิตรแบรนด์สินค้าเด็กชุดชั้นใน แฟชั่นบุรุษ-สตรี ได้แก่ แบรนด์สินค้าเด็ก WANG DEK TOYS LAND, MEE BOW, CYBERDICT, TOY’S MART, ANGEL BABY และ MELANIEแบรนด์ชุดชั้นใน WACOAL, SABINA, GUY LAROCHELINGERIE, BSC LINGERIEและ BSC SOYแบรนด์แฟชั่นMLB, IGNIS ASIAรวมถึงแบรนด์ในเครืออย่าง DEFRY 01,  EASY PIECES และALUMNUSและลูกค้าคนสำคัญ มอบทุนการศึกษาของใช้จำเป็น พร้อมสนับสนุนดอกไม้ที่ประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ โดยมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์โดยรายได้ทั้งหมด (ไม่หักค่าใช้จ่าย) รวมมูลค่า4,861,314บาท(สี่ล้านแปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสิบสี่บาท)มอบให้ 4 มูลนิธิ ได้แก่ (1) มูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทย, (2) มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์, (3) มูลนิธิสืบนาคะเสถียรและ (4) ยูนิเซฟ เพื่อสร้างความยั่งยืนในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาลโดยห้างเซ็นทรัลจะเดินหน้าช่วยเหลือสังคมในทุกๆ ด้านอย่างมุ่งมั่นต่อไป เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ

Visitors: 5,456,222