เชฟรอนและบริษัทร่วมทุน มอบเงินบริจาคแก่ รพ. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เพื่อดูแลผู้ป่วยยากไร้

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และบริษัทร่วมทุน ประกอบด้วย บริษัท มิตซุยออยล์ เอ็กซพลอเรชั่น จำกัดบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) และบริษัท พลังโสภณ จำกัด เดินหน้าสานต่อโครงการ  กองทุนเชฟรอนเพื่อโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นปีที่ 8 โดยเมื่อเร็วๆ นี้ นางสาวพรสุรีย์ กอนันทา (ที่ 2 จากขวา) รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เป็นตัวแทนมอบงบประมาณสนับสนุนจำนวน 300,000 บาท ให้กับ นาวาเอกหญิง เรืองรอง วิยาภรณ์(ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ ฝ่ายการพยาบาล เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้ป่วยยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการในชุมชนโดยรอบของโรงพยาบาลในจังหวัดชลบุรี พร้อมสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์หรือเครื่องมือแพทย์ที่ขาดแคลนและจำเป็น รวมทั้งดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยที่มารับบริการหรืออาศัยในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง

ทั้งนี้ โครงการ “กองทุนเชฟรอนเพื่อโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ” เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเพื่อสังคมของเชฟรอนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน ซึ่งดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ตลอดระยะเวลา 8 ปีของการดำเนินโครงการ เชฟรอนและบริษัทผู้ร่วมทุน ได้มอบเงินบริจาคให้กับกองทุนนี้รวมทั้งสิ้น 2,400,000 บาท

Visitors: 5,456,222