“จุรินทร์ชวนชิม” มอบตรา Thai Select ให้ร้านอาหาร”ครัวไทย” เป็นรายแรกในไอซ์แลนด์ การันตีคุณภาพ รสชาติไทยแท้

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  พร้อมด้วย นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นางสาววิมลพัชระ รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงออสโล  นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้มอบประกาศนียบัตรตราสัญลัษณ์ Thai select ให้แก่"ร้านครัวไทย"  ที่เมืองเรคยาวิก สาธารณรัฐไอซ์แลนด์  โดยร้านครัวไทย เป็นร้านอาหารไทยแห่งแรกในไอซ์แลนด์ที่ได้รับประกาศนียบัตร Thai Select

นายจุรินทร์ กล่าวว่า “ได้มีร้านอาหารไทยมาหารือ ให้ร้านอาหารไทยในไอซ์แลนด์เป็นอาหารไทยแท้ ที่ไม่ดัดแปลงจนเสียอัตลักษณ์ ตนจึงขอให้ทูตพาณิชย์ที่ดูแลร้านอาหารไทยที่ไอซ์แลนด์กำชับและติดตามต่อไป อาหารไทยแท้จะให้ตรา Thai Select ซึ่งเป็นตราการันตีความเป็นอาหารที่มีอัตลักษณ์ของความเป็นไทยให้คนไอซ์แลนด์มั่นใจ และขอความร่วมมือคนไทยทำอาหารไทยอย่าทำให้เสียความเป็นอัตลักษณ์ของความเป็นไทย”

ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศระบุว่า ร้านอาหาร "ครัวไทย" เป็นร้านอาหารขนาด 75 ที่นั่ง ดำเนินกิจการโดยคุณยุพิน ลำภา ซึ่งเป็นคนไทยที่มาตั้งรกรากที่ไอซ์แลนด์นานกว่า 30 ปี โดยได้ประกอบกิจการร้านอาหารไทยในไอซ์แลนด์มากว่า 20 ปี  ปัจจุบันมีร้านครัวไทยมี 2 สาขาในเมืองเรคยาวิก มีเมนูอาหารไทยให้เลือกหลากหลาย โดยอาหารที่ชาวไอซ์แลนด์นิยม ได้แก่ ผัดไทย มัสมั่น ข้าวผัด ผีฝัดกระเพรา เป็นต้น

ซึ่งตราสัญลักษณ์ Thai Select เป็นเครื่องหมายที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มอบให้กับร้านอาหารไทยที่ให้บริการและจำหน่ายอาหารไทยรสชาติไทยแท้ ผ่านกระบวนการและขั้นตอนของการปรุงอาหารด้วยส่วนผสมตามตำรับอาหารไทย โดยตราสัญลักษณ์ Thai SELECT ในต่างประเทศ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ตามเกณฑ์รูปแบบของร้าน การตกแต่งร้าน คุณภาพของอาหารและการบริการ ดังนี้

1. Thai SELECT Signature เป็นตราสัญลักษณ์ที่กระทรวงพาณิชย์ มอบให้กับร้านอาหารไทยที่ให้บริการอาหารไทยแท้คุณภาพยอดเยี่ยม มีการตกแต่งร้านสวยงาม และมีการบริการที่เป็นเลิศ เป็นร้านที่มีความโดดเด่นในภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ของอาหารไทย

2. Thai SELECT Classic มอบให้ร้านอาหารไทย ที่ให้บริการอาหารรสชาติตามมาตรฐานของอาหารไทย มีคุณภาพดี มีการตกแต่งร้านและการบริการที่อยู่ในระดับดี

3. Thai SELECT Casual มอบให้กับร้านอาหารไทยในต่างประเทศที่ให้บริการอาหารที่มีรสชาติไทย แต่มีข้อจำกัดในด้านบริการ หรือเป็นร้านที่มีขนาดเล็ก และ/หรือมีความเรียบง่าย ให้ความรู้สึกสะดวกสบายในการใช้บริการ เช่น ร้านอาหารไทยในฟู้ดคอร์ท ร้าน Fast Food ร้านอาหารที่มีที่นั่งจำกัดหรือไม่มีที่นั่งหน้าร้าน Food Truck หรือร้านอาหารไทยที่มีเมนูไม่มากแต่ล้วนเป็นอาหารไทยที่มีรสชาติตามต้นตำรับไทย หรือเป็นร้านที่ให้บริการอาหารไทยแนว Street Food

ซึ่งปัจจุบันมีร้านอาหาร Thai Select ในยุโรปจำนวน 327 แห่ง จาก 1,500 แห่งทั่วโลก ทั้งนี้เพื่อรักษาคุณภาพร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ร้านอาหารไทยที่จะได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT จึงต้องผ่านเกณฑ์การประเมินคุณลักษณะด้านเอกลักษณ์ความเป็นไทย ซึ่งให้ความสำคัญกับการควบคุมคุณภาพอาหาร รสชาติ วัตถุดิบ สุขอนามัย การตกแต่งร้านอาหาร และการบริการลูกค้าอันเป็นเลิศ อีกทั้งจะต้องรักษาคุณภาพร้านอาหารให้คงที่ เนื่องจากจะต้องรับการประเมินเพื่อต่ออายุตราสัญลักษณ์ทุก 3 ปี

สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169

Visitors: 4,432,362