ดีพร้อม เปิดมหกรรม QC ปั้นคุณภาพยกระดับอุตสาหกรรมไทย

กรุงเทพ 24 สิงหาคม 2565 – ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (ที่ 3 จากซ้าย) นำทีมผู้บริหารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) เปิดมหกรรมคิวซีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 เพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ (QC) ในภาคอุตสาหกรรม ทั้งการลดต้นทุนและการเพิ่มศักยภาพในภาคการผลิต พร้อมคัดเลือกผลงานยอดเยี่ยมเพื่อเป็นตัวแทนประเทศนำเสนอศักยภาพของอุตสาหกรรมไทยในเวทีนานาชาติ เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องนิทรรศการ ชั้น 1 อาคาร DIPROM Headquarter ถนนพระรามที่ 6

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2430 6865-66ต่อ 4และติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/dipromindustry หรือwww.diprom.go.th

Visitors: 4,709,982