กฟผ. เคียงข้างคนไทยทุกวิกฤต ส่งถุงยังชีพถึงมือผู้ประสบอุทกภัยแล้ว ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ กฟผ. ส่งมอบถุงยังชีพถึงมือผู้ประสบอุทกภัย อย่างต่อเนื่องกว่า 25,000 ถุง พร้อมน้ำดื่มกว่า 125,000 ขวด

นายประเสริฐศักดิ์ เชิงชวโน รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์ ในฐานะโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์มรสุมพาดผ่านประเทศไทยหลายลูกและฝนตกอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้หลายพื้นที่ประสบปัญหาอุทกภัย กฟผ. ได้ส่งมอบถุงยังชีพ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็นช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2565 ถุงยังชีพ กฟผ. กว่า 25,000 ถุง และน้ำดื่ม น้ำใจ กฟผ. กว่า 125,000 ขวด ได้ทยอยส่งมอบถึงมือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ 15 จังหวัดทั่วประเทศ

 

ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

- จังหวัดขอนแก่น กฟผ. ได้มอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม ให้กับศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดขอนแก่น และอำเภอน้ำพอง

- จังหวัดอุบลราชธานี ได้มอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม ให้กับจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งมอบต่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ชุมชนและศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยน้ำท่วมอำเภอสิรินธร อำเภอวารินชำราบ อำเภอเมือง อำเภอโขงเจียม อำเภอเดชอุดม และอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

- จังหวัดชัยภูมิ ได้ส่งมอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม ให้เหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ อำเภอเมือง อำเภอเกษตรสมบูรณ์ อำเภอคอนสาร และอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิ

- จังหวัดหนองบัวลำภู กฟผ. ได้มอบถุงยังชีพและร่วมวางแผนการป้องกันคันดินโนนสัง ที่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

ส่วนในพื้นที่ภาคกลาง ได้ส่งมอบถุงยังชีพ และน้ำดื่ม เพื่อสนับสนุนให้กับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสมุทรปราการ นอกจากนี้จะทยอยส่งมอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม ให้แก่พื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และชัยนาทต่อไป

 

กฟผ. ได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย รวมถึงพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศที่ได้รับความเดือดร้อนได้แก่ พระนครศรีอยุธยา นครสวรรค์ ตาก ระยอง เชียงใหม่ นครราชสีมา สกลนคร และสุรินทร์ อีกทั้งได้จัดเตรียมเครื่องมือพร้อมอุปกรณ์ ยานพาหนะและเครื่องจักรต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้งาน ในพื้นที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่โดยรอบเขต เขื่อน และโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ทั่วประเทศ เช่น รถขนทรายและรถตัก รถบรรทุกขนาดเล็กและขนาดใหญ่ไว้พร้อมช่วยเหลือหากได้รับการประสาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนไทยสามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน กฟผ. พร้อมเคียงข้างคนไทยทุกวิกฤติ และยืนยันดูแลความมั่นคงของระบบไฟฟ้า เพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชน

Visitors: 4,932,484