กฟผ. พร่องน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ เตรียมรองรับฝนอีสานรอบใหม่ ตามมติ กอนช.

เขื่อนอุบลรัตน์ กฟผ. ขานรับนโยบายกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อให้ระดับน้ำเป็นไปตามเกณฑ์ควบคุม พร้อมรองรับปริมาณน้ำฝนในช่วงต้นเดือนกันยายน

นายประเสริฐ อินทับ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า เขื่อนอุบลรัตน์ กฟผ. ได้ดำเนินการปรับเพิ่มการระบายน้ำ ตามมติของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) เพื่อควบคุมระดับน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ควบคุม และมีช่องว่างเพียงพอสำหรับรองรับ
น้ำใหม่จากปริมาณฝนที่คาดว่าจะมีเพิ่มในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้ โดยเพิ่มการระบายน้ำแบบขั้นบันได จากอัตราการระบายน้ำ
วันละ 15 ล้านลูกบาศก์เมตร ขึ้นเป็นวันละ 25 ล้านลูกบาศก์เมตร

ปัจจุบันเขื่อนอุบลรัตน์ มีปริมาณน้ำ 1,283 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 52 ของความจุระดับน้ำในอ่าง
สูงกว่าเกณฑ์ควบคุมน้ำสูงสุด
1.51 เมตร หรือ 348 ล้านลูกบาศก์เมตร ยังเหลือความจุรองรับน้ำได้อีก 1,148 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้รับอิทธิพลจากพายุมู่หลาน และร่องมรสุมกำลังแรง ทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนในปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2565 จนถึงปัจจุบันกว่า 600 ล้านลูกบาศก์เมตร

 

ทั้งนี้ กฟผ. ได้ดำเนินงานตาม 13 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565 โดยเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลและคาดการณ์การตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยเขื่อน อาคารระบายน้ำและสถานีโทรมาตร ให้มีความพร้อมใช้งาน มีการติดตามทบทวนแผนบริหารจัดการน้ำของเขื่อนที่มีความเสี่ยงอย่างใกล้ชิด ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่อง โดยประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนของ กฟผ. แบบ
Real Time
ได้ที่เว็บไซต์ water.egat.co.th และ Mobile Application “EGAT ONE”

Visitors: 4,649,028