กกพ.” ประกาศบัญชีรายชื่อ คพข. รุ่นที่ 4 ทั่วประเทศ

            นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.)  เปิดเผยว่า ทางสำนักงาน กกพ. จะปิดประกาศผลการสรรหา และรายชื่อคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) รุ่นที่ 4 รวมทั้งบัญชีรายชื่อสำรองของแต่ละจังหวัดเพื่อให้ผู้สนใจตรวจสอบรายชื่อได้จากประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ณ ศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศ  รวมทั้งในช่องทางหนังสือพิมพ์รายวัน และช่องทางเว็บไซต์สำนักงานกกพ. www.erc.or.th

 ทั้งนี้ สำนักงาน กกพ. ได้ดำเนินการจัดพิธีจับสลากผู้ผ่านคุณสมบัติเพื่อการสรรหาคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต (คพข.) รุ่นที่ 4 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา โดยสำนักงาน กกพ. ได้ดำเนินการแจ้งผลการจับสลากและให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกแจ้งยืนยันสิทธิ์เพื่อรับการแต่งตั้งให้เป็น คพข. ต่อจากนั้นจะดำเนินการคัดเลือกเลือกประธาน คพข. ชุดที่ 4 ระหว่างวันที่ 18 - 25 ตุลาคม 2565 นี้ต่อไป

 การประกาศบัญชีรายชื่อ คพข. ในชุดที่ 4 (วาระปี 2565 - 2569) เป็นการสรรหา คพข.ชุดใหม่ จำนวน 143 คน ทั่วประเทศ ซึ่งองค์ประกอบของ คพข. แต่ละเขตจำนวน 13 เขต ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอื่นอีกไม่เกิน 10 คน โดยมาจากผู้แทนของผู้ใช้พลังงานในสัดส่วนของแต่ละจังหวัดในเขต จำนวน 9 คนและผู้ใช้พลังงานที่ได้รับการเสนอชื่อจากองค์กรภาคเอกชนของแต่ละเขต จำนวน 2 คน เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่แทน คพข. ชุดปัจจุบันที่จะหมดวาระลงภายในปีนี้

อนึ่ง คพข. เป็นผู้แทนภาคประชาชนที่มีจิตอาสา และเป็นกลไกสนับสนุนการกำกับกิจการพลังงาน ของ กกพ.    ซึ่งทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ไกล่เกลี่ย และแก้ไขปัญหาการได้รับบริการทางด้านพลังงานให้กับผู้ใช้พลังงานทั่วประเทศ

Visitors: 4,937,678