13-14 กรกฎาคม 2565 กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ยกเว้นการเก็บค่าผ่านทางพิเศษ รวม 3 สายทาง  ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 ถึงเวลา 24.00 น. ของ วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 ดังนี้

-ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน

-ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน

-ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน

ในวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 (วันอาสาฬหบูชา) และวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 (วันเข้าพรรษา) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันพุธ จนถึง 24.00 น. ของวันพฤหัสบดี รวมจำนวน 2 วัน ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ตามที่ กทพ. บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM)และบริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL)ร่วมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางพิเศษศรีรัชรวมถึงส่วน D)และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา) ฉบับแก้ไขใหม่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุด

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center โทร 1543 นอกจากนี้ผู้ใช้ทางพิเศษสามารถดาวน์โหลด Application "EXAT Portal"เพื่อตรวจสอบยอดเงินคงเหลือและการใช้บัตร Easy Passรับข่าวสารโปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์ และสามารถเรียกใช้งาน Applicationอื่น ๆ           ของ กทพ. อาทิ EXAT Trafficอีกทั้งยังสามารถขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน (SOS)ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย

Visitors: 4,477,975