28 กรกฎาคม 2565 กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ยกเว้นการเก็บค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 3 สายทาง ประกอบด้วย

- ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน

- ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน

- ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน

ในวันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2565 (วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึงเวลา 24.00 น. โดยเป็นวันหยุดราชการประจำปี ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ กทพ.   บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM)และ บริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL)ร่วมปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาสัมปทานโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2(ทางพิเศษศรีรัชรวมถึงส่วน D)และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา) ฉบับแก้ไขใหม่ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุด

       ทั้งนี้ผู้ใช้ทางพิเศษสามารถดาวน์โหลด Application "EXAT Portal" เพื่อเข้าไปอัปเดตเป็นบัตร  Easy Pass Plus + เข้าไปใช้งานระบบ M - Flow โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ รวมถึงยังสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัตร Easy Passตลอดจนรับข่าวสารโปรโมชั่นและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ  อีกทั้งยังสามารถ ขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน (SOS)ผ่านทางแอปพลิเคชันดังกล่าว ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย

Visitors: 4,479,298