กทพ. แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อทดสอบสะพานพระราม 9

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้าง บริษัท ไวส โปรเจ็ค คอนซัลติ้ง จํากัด ผู้ดําเนินงานโครงการตรวจสอบสะพานพระราม 9 ในรอบ 35 ปี จะดำเนินการปิดเบี่ยงการจราจรบนทางพิเศษ บริเวณช่วงสะพานพระราม 9 ทั้งขาเข้า และขาออก เพื่อทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุก               ของสะพาน (Load Test) ในวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 เวลา 22.00-04.00 น. และวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 22.00-04.00 น. และจะมีการปิดการจราจรชั่วคราว จำนวน 5 ครั้ง ครั้งละ      15 นาที ในช่วงเวลาดังนี้

- ปิดครั้งที่ 1 เวลา 22.30 น.

- ปิดครั้งที่ 2 เวลา 23.30 น.

- ปิดครั้งที่ 3 เวลา 00.00 น.

- ปิดครั้งที่ 4 เวลา 00.30 น.

- ปิดครั้งที่ 5 เวลา 01.30 น.

                    ทั้งนี้ กทพ. ได้มีการติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงพื้นที่ดำเนินการและติดตั้ง ไฟสัญญาณต่าง ๆ  ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวาบ เพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษทราบ

กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่าง ๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้หากมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 02-405-4896 ตั้งแต่เวลา 08.00-19.00 น. และโทร 081-985-3304 ตลอด 24 ชั่วโมง

Visitors: 5,455,841