กทพ. จัดกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มแด่น้องริมทางด่วน ประจำปีงบประมาณ 2566

วันนี้ (13 มกราคม 2566) เวลา 10.00 น. นายดำเกิง ปานขำ รองผู้ว่าการฝ่ายกฎหมายและกรรมสิทธิ์ที่ดินเป็นประธานในกิจกรรมแบ่งปันรอยยิ้มแด่น้องริมทางด่วน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายวิชาญ เอกรินทรากุล ที่ปรึกษาผู้ว่าการ (ด้านบริหาร) นางสาววิภาดา เกษมสุข ผู้ช่วยผู้ว่าการ นางปสันทนี พจนศิลป ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน นางกุลกัญญา ทุมเสน ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง กทพ. เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนวัดม่วงแค ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยในครั้งนี้ กทพ. ได้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียน จำนวน 44 ทุน ทุนละ 1,000 บาท สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโทรทัศน์ Smart TV จำนวน 7 เครื่อง เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง เครื่องผสมเสียง Mixer พร้อมชุดไมโครโฟน จำนวน 2 ชุด  ปั๊มน้ำอัตโนมัติแรงดันสูง ชุดกล้องวงจรปิด จำนวน 4 ชุด และดำเนินการซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ที่ชำรุด จำนวน 5 เครื่อง รวมถึงจัดทำป้ายชื่อห้องเรียน และห้องพิเศษ ชุดเครื่องแต่งกายสำหรับการแสดงในโอกาสต่าง ๆ เครื่องดนตรี ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ นอกจากนี้ กทพ.ยังได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ในครั้งนี้ด้วย

Visitors: 5,467,391