กทพ. จัดกิจกรรมสัญจร EXAT Road Show ในงาน มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ ๓๙ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม จัดกิจกรรมสัญจร "EXAT Road Show" ในงาน "มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ ๓๙" ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับข้อดีและประโยชน์ของการใช้บริการทางพิเศษ และระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETCS) โดยใช้บัตร Easy Pass มีการแจกคู่มือการใช้บริการทางพิเศษ พร้อมทั้งเปิดจุดรับสมัครสมาชิกบัตร Easy Pass และรับเติมเงินสำรองค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ โดยใช้บัตร Easy Pass รวมทั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่าน EXAT Call Center หมายเลขโทรศัพท์ 1543  Website ของ กทพ. Facebook ของ กทพ. และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Easy Pass Plus เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบ M-Flow และเชื่อมโยงกับ    แอปพลิเคชัน EXAT Portal

 นอกจากนี้ กทพ. ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุ้นให้มีการใช้งานบัตร Easy Pass โดยมอบของสมนาคุณให้แก่ผู้ใช้บริการทางพิเศษและประชาชนทั่วไปที่เข้าชมบูธของ กทพ. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีผู้มาใช้บริการทางพิเศษรวมทั้งให้มีการใช้ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ (ETCS) โดยใช้บัตร Easy Pass ให้มากยิ่งขึ้นด้วย

Visitors: 5,467,356