EXIM BANK เยี่ยมคารวะปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เยี่ยมคารวะนายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ (ขวา) ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือระหว่าง EXIM BANK และกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEs ในภาคอุตสาหกรรมของไทย ณ กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อเร็ว ๆ นี้

Visitors: 2,860,911