ออมสิน ประชุมขับเคลื่อนภารกิจเพื่อสังคม

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานครึ่งปีหลังของปี 2565 ในโอกาสเป็นประธานเปิดการประชุมผู้บริหารสายงานกิจการสาขาทั่วประเทศ ประจำปี 2565 โดยเน้นการขับเคลื่อนเชิงลึก Social Mission Integration ในกระบวนการสำคัญของธนาคาร ภายใต้การดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ โดยนำกำไรบางส่วนจากการทำธุรกิจปกติ ไปสนับสนุนภารกิจเชิงสังคม พร้อมทั้งสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการคิดสร้างสรรค์ ร่วมเติมเต็มและขับเคลื่อนภารกิจเพื่อสังคม ให้หยั่งลึกถึงยุทธศาสตร์ของธนาคารออมสินในระยะยาวต่อไป โดยมีคณะผู้บริหารธนาคารออมสินและผู้บริหารระดับผู้จัดการสาขาขึ้นไปจากทั่วประเทศ เข้าร่วมการประชุม ฯ ณ โรงแรม The Regent Cha Am Beach Resort จ.เพชรบุรี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2565

 

Visitors: 4,649,018