กิฟฟารีนเข้ารับรางวัลส่งเสริมจรรยาบรรณการขายตรงโลก ระดับทองคำ (WFDSA Global Code of Ethic: Gold Award)

แพทย์หญิง นลินี ไพบูลย์ ประธานกรรมการ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด เข้ารับมอบโล่รางวัลในโครงการส่งเสริมจรรยาบรรณการขายตรงโลก ระดับทองคำ (WFDSA Global Code of Ethic: Gold Award) จากท่าน ธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์  เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ในงาน “TDSA AWARD 2022”  THE RISE OF SUCCESS (วันเกียรติยศนักขายตรงไทยปี 2565)  เพื่อร่วมกันส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ ตอกย้ำความเป็นผู้นำในธุรกิจขายตรงไทย ที่ยึดมั่นในจรรยาบรรณมาโดยตลอด  ณ ห้อง World Ballroom ABC ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565

Visitors: 4,476,820