เจอเนสส์ คิดส์ มอบ“โครงการพัฒนาระบบน้ำสะอาดเพื่อสุขภาวะของเด็กๆ”

เจอเนสส์ คิดส์ ร่วมกับมูลนิธิ CCF นำโดยคุณธเนตร วงษา คุณอนุสรา จันทรังษี  Double Diamond Director และตัวแทนนักธุรกิจเจอเนสส์ พร้อมด้วยคุณนาทเขษม วานิชกมลนันท์ ผู้จัดการฝ่ายขายและฝึกอบรม และตัวแทนพนักงาน ได้เยี่ยมชมและส่งมอบระบบพัฒนาน้ำสะอาดเพื่อสุขภาวะของเด็กๆ ณ โรงเรียนบ้านปางช้าง อ.สันติสุข จ.น่าน  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ซึ่งทางเจอเนสส์ คิดส์ ได้ทำการสนับสนุนมอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อจัดทำระบบน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภค บริโภคให้กับเด็กๆ ในโรงเรียนและชุมชน  โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่เมื่อปี 2564  แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด จึงไม่สามารถเดินทางไปเยี่ยมเด็กๆ ได้ และในโอกาสนี้ทางเจอเนสส์ คิดส์ ได้นำกระเป๋า แก้วน้ำ ถุงเท้า  มาแจกให้กับเด็กๆ เพื่อได้ใช้ในชีวิตประจำวันกันอีกด้วย กิจกรรมเจอเนสส์ คิดส์  ในครั้งนี้เต็มไปด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและรอยยิ้มที่น่ารักของเด็กๆ  

เจอเนสส์ คิดส์ ตระหนักดีถึงความสำคัญถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดี จะสามารถช่วยให้เด็กๆ ได้เติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพของพวกเขา เป็นหนึ่งในจุดเริ่มต้นของอนาคตที่สดใส เพื่อการสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกัน ตามปณิธานของเรา One Hope One Heart One Mission


Visitors: 4,477,954