“จุรินทร์”เตรียมนำคณะผู้แทนการค้าไทยเยือนซาอุดีอาระเบีย ขยายการค้า ลงทุน ร่วมมือเศรษฐกิจ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เผย “จุรินทร์” มีกำหนดนำคณะผู้แทนการค้าไทย เดินทางเยือนซาอุดีอาระเบีย 28 ส.ค.-3 ก.ย.นี้ เตรียมเข้าพบปะหารือกับรัฐมนตรีพาณิชย์ หาทางขยายการค้า การลงทุน พร้อมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ พบองค์การอาหารและยา ดันโรงงานไทยขึ้นทะเบียนเพิ่ม พบหอการค้าซาอุดีอาระเบีย ผลักดันเพิ่มความร่วมมือทางธุรกิจ พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้า ทั้งลงนาม MOU ซื้อขายสินค้า จับมือห้างโปรโมตอาหารไทย 

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีกำหนดการนำคณะผู้แทนการค้าไทย ประกอบด้วยภาครัฐและภาคเอกชน เดินทางไปเยือนราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ระหว่างวันที่ 28 ส.ค.-3 ก.ย.2565 โดยมีกำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะ DR. Majid bin Abdullah Al-kassabi รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสื่อสารมวลชนแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เพื่อหาโอกาสในการขยายความร่วมมือทางการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างกันให้เพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ นายจุรินทร์ยังมีกำหนดพบหารือกับ Saudi Food and Drug Authority (SFDA) ในเรื่องความร่วมมือในการเพิ่มจำนวนโรงงานอาหารสัตว์ อาหารทะเล และเนื้อสัตว์ ให้ขึ้นทะเบียนกับ SFDA เพื่อเพิ่มความมั่นคงและความหลากหลายทางด้านอาหาร และหารือกับหอการค้าซาอุดีอาระเบีย (Saudi Chamber of Commerce and Industry) ในเรื่องความร่วมมือระหว่างกันในสาขาธุรกิจต่าง ๆ ทั้งด้านการค้าและการเป็นหุ้นส่วนในการลงทุนและการประกอบการ เพื่อเปิดประตูทางการค้าและสร้างโอกาสให้กับ SMEs และนักลงทุนของไทยในการแสวงหาลู่ทางการทำธุรกิจและการแสวงหาหุ้นส่วนทางการค้ากับนักธุรกิจทั้งในซาอุดีอาระเบียและกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง

สำหรับกรมฯ จะใช้โอกาสนี้ จัดกิจกรรมส่งเสริมการค้า เพื่อเป็นการบุกตลาดใหม่และสร้างโอกาสให้กับ SMEs และนักลงทุนของไทย เพื่อแก้ไขปัญหาการส่งออกที่ชะลอตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน และจากสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ประสบปัญหา ตลอดจนเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนในการบุกตลาดใหม่และขยายการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยเพื่อกระจายผลผลิตทางการเกษตรและช่วยบรรเทาปัญหาราคาสินค้าเกษตรในประเทศตกต่ำ รวมถึงเร่งรัดการส่งออกกลุ่มสินค้าสำคัญอื่น ๆ ของไทย เช่น อาหารสำเร็จรูป

โดยรูปแบบกิจกรรมส่งเสริมการค้า มีแผนดำเนินการ 3 กิจกรรม ได้แก่ (1) การลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างภาคเอกชนผู้ประกอบการไทย-ซาอุดีอาระเบีย ในวันที่ 29 ส.ค.2565 ในสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุกระป๋อง ซอสปรุงรส เครื่องดื่ม อาหารสัตว์เลี้ยง อัญมณีและเครื่องประดับ  (2) การส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าอาหารไทยร่วมกับห้างซูเปอร์มาร์เก็ต Manuel Market และ (3) กิจกรรมจับคู่เจรจาการค้า (Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้ซื้อ/ผู้นำเข้าในราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ในกลุ่มสินค้าเกษตร อาหาร และเครื่องดื่ม สินค้าวัสดุก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ และของตกแต่งบ้าน สินค้าชิ้นส่วน/อะไหล่ยานยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สินค้าและธุรกิจบริการอื่นๆ

ซาอุดีอาระเบีย เป็นตลาดส่งออกอันดับที่ 29 ของไทย โดยการค้าระหว่างไทย-ซาอุดีอาระเบีย ในช่วง 6 เดือนปี 2565 (ม.ค.-มิ.ย.) มีมูลค่า 152,639 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 52.46 เป็นการส่งออกมูลค่า 30,956 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.95 สินค้าที่ไทยส่งออกไป 5 อันดับแรก คือ 1.รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 2.ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 3.เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 4.ผลิตภัณฑ์ยาง 5.อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป และ และนำเข้า มูลค่า 121,684 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 63.28 สินค้าที่ไทยนำเข้า 5 อันดับแรก คือ 1.น้ำมันดิบ 2.เคมีภัณฑ์ 3.ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ 4.น้ำมันสำเร็จรูป และ 5.สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์

สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือสายด่วนการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169

Visitors: 4,710,018