กรุงไทยจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

            ธนาคารกรุงไทย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฏาคม 2565 และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพนักงานที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยมี นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานในพิธีฯ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นนำผู้บริหารและพนักงานร่วมกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณ และลงนามถวายพระพร เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ สำนักงานใหญ่ อาคารนานาเหนือ  

             อนึ่ง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ธนาคารกรุงไทย ได้จัดซุ้มลงนามถวายพระพร บริเวณ Banking Hall ชั้น 2 อาคารนานาเหนือ และเชิญชวนพนักงาน ลูกค้า และประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพร ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 15- 31 กรกฎาคม 2565ที่เว็บไซต์ www.krungthai.com  

Visitors: 4,476,808