ฟิล์มกรองแสงลามิน่า ยืนหยัดมุ่งมั่นตอบแทนสังคมและชุมชน ส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ ในโครงการ “ลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน” ให้แก่ โรงเรียนบ้านเหล่าข้าว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 22 ตอกย้ำพันธสัญญาลามิน่าขอเติบโตเคียงคู่สังคมไท

บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มกรองแสงรถยนต์และอาคาร ลามิน่า”  ฟิล์มกลุ่มพิเศษ ลูมาร์ผลิตโดย อีสท์แมน เพอร์ฟอร์แมนซ์ฟิล์ม สหรัฐอเมริกา อุปกรณ์บรรทุกสัมภาระ ธูเล่จากสวีเดน รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ดูแลรักษารถครบวงจร “แอลลักซ์” คุณภาพเยี่ยมจากสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

ยังคงเดินหน้าสานต่อกิจกรรมตอบแทนสังคมไทยกับโครงการ “ลามิน่าสานฝัน เด็กไทยได้เล่าเรียน” โครงการ 21 ปีที่ 22 ทุ่มงบประมาณมากกว่า 2 ล้านบาท ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่และปรับปรุงภูมิทัศน์ต่างๆ โดยรอบ ให้แก่โรงเรียนบ้านเหล่าข้าว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน ริเริ่มขึ้นจากความตั้งใจของผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 ด้วยความเชื่อมั่นว่าความสำเร็จที่แท้จริงต้องเติบโตเคียงคู่ไปกับการตอบแทนคืนความสุขสู่สังคมไทย บริษัทจึงได้ริเริ่มโครงการที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาของเด็กและเยาวชน เพื่อให้เติบโตขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

จึงเป็นที่มาของการก่อสร้างและส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ อุปกรณ์การเรียน และทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในท้องถิ่นทุรกันดารอย่างต่อเนื่องถึง 22 ปี 21 โครงการ โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีมาตลอดจากกัลยาณมิตรกลุ่มต่างๆ ได้แก่ ชมรมรถขับเคลื่อนสี่ล้อกระทิงโทน, ศูนย์ตัวแทนจำหน่าย, ผู้จำหน่ายรถยนต์ต่างๆ, ลูกค้าผู้ใช้ฟิล์มรถยนต์และฟิล์มอาคารลามิน่า, สื่อมวลชนและบุคคลผู้เกี่ยวข้องอีกมากมาย

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของบริษัทฯ ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ในฐานะผู้นำตลาดฟิล์มกรองแสงอันดับหนึ่งในประเทศไทยมายาวนานตลอด 28 ปี ซึ่งในปีนี้ นางสาวจันทร์นภา สายสมร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด นำทีมผู้บริหารและตัวแทนพนักงานร่วมส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่ร่วมกัน

โครงการล่าสุดเป็นการก่อสร้างอาคารเรียนขนาดใหญ่ 1 ชั้น จำนวน 4 ห้องเรียน ตัวอาคารยกระดับให้สูง น้ำท่วมไม่ถึง พร้อมเทลานปูนบริเวณหน้าอาคารบนพื้นที่ประมาณ 270ตารางเมตรเชื่อมตัวอาคารและถนน ซึ่งได้ดำเนินการส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่พร้อมชุดโต๊ะเก้าอี้ให้แก่โรงเรียนบ้านเหล่าข้าว ในวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมา โดยมี นางสาวนิตยา บางโท ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้แทนรับมอบ

นอกจากนี้ยังมีการมอบทุนการศึกษาจำนวน 120 ทุน พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านเหล่าข้าว และโรงเรียนใกล้เคียงอีก 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนยางคำวิทยา โรงเรียนบ้านกุ่คันธนามหนองฝั่งแดง โรงเรียนบ้านดอนขาม โรงเรียนเมืองโพนทราย รวมถึงนักเรียน 486 คน จากทั้ง 5 โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมครูอาสาจากทีมอาสาสานฝันและกระทิงโทน จะได้รับกระเป๋าเป้สานฝัน ภายในบรรจุอุปกรณ์การเรียน และของขวัญในวันเด็ก สร้างความสุขและรอยยิ้มให้แก่เด็กๆ ผู้ปกครอง ครู และชุมชนชาวบ้านอย่างทั่วถึง

นางสาวจันทร์นภากล่าวว่า “ลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน เป็นกิจกรรมหลักที่แม้วันนี้เรายังต้องเผชิญกับวิกฤตโควิดและภาวะเงินเฟ้อ แต่เรายังเดินหน้าจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพราะเราตระหนักดีถึงความสำคัญในการตอบแทนสังคมอย่างสุดกำลัง โดยมุ่งสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครูอาจารย์และลูกหลานของเราในถิ่นทุรกันดาร ให้ได้โอกาสทางการศึกษาที่ดี ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต

โครงสร้างและวัสดุของอาคารเรียนลามิน่าสานฝันฯ ทุกหลังเป็นแบบเรียบง่าย แต่มั่นคงแข็งแรง เน้นความปลอดภัยของเด็กนักเรียนและครูเป็นสำคัญ ซึ่งหลังจากวันส่งมอบอาคารเรียนหลังใหม่นี้แล้ว ทางครูอาจารย์ นักเรียน และชุมชน ต้องเป็นผู้ดูแลต่อไปให้ได้ใช้ประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด”

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ลามิน่าฟิล์มยังได้รับความร่วมมือจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด  จัดทีมทันตกรรมและบุคลากรทางการแพทย์ออกหน่วย “ลามิน่าสร้างฝันปันร้อยยิ้ม” ครั้งที่ 12 ให้บริการทันตกรรมแก่ประชาชนในพื้นที่ทั้งบ้านเหล่าข้าว บ้านเหล่าสำราญ บ้านท่างาม และบ้านดอนจิก โดยลามิน่ามอบยูนิตทันตกรรมเคลื่อนที่ครบเซ็ต 1 ชุดมูลค่า 195,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ดอีกด้วย

 การเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องเกือบ 3 ทศวรรษ เป็นสิ่งยืนยันให้ลามิน่ามุ่งมั่นยืนหยัดในนโยบายตอบแทนสังคมอย่างไม่ย่อท้อ พร้อมกับการเสริมสร้างและปลุกจิตสำนึกของคนในองค์กร ให้รักและพร้อมตอบแทนแผ่นดินเกิด ร่วมสานต่อโครงการลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียนสืบต่อไปในอนาคต เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยให้ดีและน่าอยู่ยิ่งขึ้น ดังพันธสัญญาของบริษัทฯ ที่ว่า ลามิน่าขอเติบโตเคียงคู่สังคมไทย” ตลอดไป

 

รายละเอียดโครงการลามิน่าสานฝันเด็กไทยได้เล่าเรียน ริเริ่มโครงการตั้งแต่ พ.ศ.2545

โครงการ 1        สร้างอาคารเรียนหลังใหม่ให้แก่โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ พร้อมทั้งปรับปรุงอาคารเรียนเดิมให้อยู่ในสภาพดี และส่งมอบอาคารเรียนดังกล่าวในวันที่ 14 เมษายน 2546

โครงการ 2        มอบอาคารเรียนหลังใหม่ให้แก่โรงเรียนบ้านเหมืองแร่อีต่อง ห้องเรียนสาขาพระธาตุโบอ่อง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ในวันที่         22 กุมภาพันธ์ 2547

โครงการ 3        มอบอาคารเรียน และอุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา ให้แก่โรงเรียนบ้านน้ำพุ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี ในวันที่ 8 มกราคม 2548

โครงการ 4        มอบอาคารเรียนหลังใหม่ให้แก่โรงเรียนบ้านป่าเลา อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี และโครงการนี้ยังถือเป็นการฉลองครบรอบ 10 ของลามิน่าอีกด้วย อาคารเรียนดังกล่าวส่งมอบ ในวันที่13 มกราคม 2549

โครงการ 5        ซ่อมแซมอาคารเรียนที่ไม่อยู่ในสภาพใช้งานได้เนื่องจากฝาผนัง ฝ้าเพดาน และหลังคาชำรุด ให้อยู่ในสภาพใหม่ 2 ชั้นทั้งหลัง พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนบ้านซับก้านเหลือง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ในวันที่ 14 มกราคม 2550

โครงการ 6          มอบอาคารเรียนหลังใหม่ซึ่งแบ่งเป็น 3 ห้องเรียน พร้อมอุปกรณ์การเรียนที่สำคัญให้แก่โรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม ต.แจ้ซ้อน   อ.เมืองปาน  จ.ลำพูน ในวันที่ 12 มกราคม 2551

โครงการ 7          มอบอาคารเรียนหลังใหม่ พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนประชาสามัคคี ต.แนงมุด  อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ในวันที่       10 มกราคม 2552

โครงการ 8        เพื่อฉลองวาระครบ 15 ปีของการดำเนินงาน ลามิน่าฟิล์มมอบอาคารเรียนหลังใหม่ อุปกรณ์การเรียนการสอน และห้องสุขา  ให้แก่โรงเรียนบ้านสันเจริญ อ.ท่าวังผา จ.น่าน ในวันที่ 9 มกราคม 2553 พร้อมริเริ่มสนับสนุนทุนการศึกษาโดยการมอบทุนการศึกษาผ่านโครงการ “พระเมตตาสมเด็จย่า” เพื่อต้องการให้นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีโอกาสเล่าเรียนจนจบการศึกษา และกลับมาพัฒนาชุมชนของตน

โครงการ 9        มอบอาคารเรียนหลังใหม่ ขนาด 4 ห้องเรียน พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน แก่โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำใส อ.ด่านซ้าย  จ.เลย ในวันที่      7 – 8 มกราคม 2554

โครงการ 10        มอบอาคารเรียนหลังใหม่ ขนาด 5 ห้องเรียน พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬา  แก่โรงเรียนบ้านเตาบ่า อ.พยัคฆภูมิพิสัย     จ.มหาสารคาม ในวันที่ 13 – 14 มกราคม 2555

โครงการ 11        มอบอาคารเรียนหลังใหม่ขนาด 4 ห้องเรียน พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬา แก่โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ อำเภอท่าอุเทน จ.นครพนม  ในวันที่ 11 – 12 มกราคม 2556  พร้อมเปิดตัวโครงการ ลามิน่า สร้างฝัน ปันรอยยิ้มบริจาคชุดยูนิตทันตกรรม       แบบเคลื่อนที่ครบชุด ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลยอดชาด

โครงการ 12        มอบอาคารเรียนขนาด 4 ห้องเรียนให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยผักกูด อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ พร้อมบริจาคยูนิตทันตกรรมเคลื่อนที่ให้แก่โรงพยาบาลศรีเทพในวันที่ 10-11 มกราคม 2557

โครงการ 13        มอบอาคารเรียนขนาด 4 ห้องเรียน ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองปลาเข็งกอไหล่ อ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ วันที่ 9-10 มกราคม 2558 และร่วมมือกับทีมทันตกรรมจาก โรงพยาบาลโนนคูณและโรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ   รวมถึงรถทันตกรรมจากสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ออกหน่วยทันตกรรมแบบเคลื่อนที่ในโครงการ ลามิน่าสร้างฝันปันรอยยิ้มปีที่ 5 ตรวจสุขภาพปากและฟันให้กับเด็กนักเรียนและชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียง

โครงการ 14        มอบอาคารเรียนขนาด 4 ห้องเรียน ให้แก่โรงเรียนบ้านสารจอด ตำบลหนองโพนงาม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ อีกทั้งร่วมมือกับทีมทันตกรรมและบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลภักดีชุมพล อ.ภักดีชุมพล จ. ชัยภูมิ รวมถึงสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ เพื่อออกหน่วยทันตกรรมแบบเคลื่อนที่ในโครงการ ลามิน่าสร้างฝันปันรอยยิ้มครั้งที่ 6  พร้อมบริจาคชุดยูนิตทันตกรรมแบบเคลื่อนที่ จำนวน 1 ยูนิต ให้โรงพยาบาลภักดีชุมพล เมื่อวันที่ 8-9 มกราคม 2559

โครงการ 15        มอบอาคารเรียนขนาด 4 ห้องเรียนให้กับโรงเรียนบ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย  อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ปรับปรุงพื้นที่เพิ่มเติมบริเวณเสาธงปูกระเบื้องและสร้างลานคอนกรีตขนาด100 ตร.ม. ด้านหน้าอาคาร สร้างห้องน้ำจำนวน 3 ห้อง และปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน ทีมทันตกรรมและบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลโซ่พิสัย อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เนื่องในโครงการ ลามิน่าสร้างฝันปันรอยยิ้มครั้งที่ 7  ลามิน่าฟิล์มบริจาคชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด ให้โรงพยาบาลโซ่พิสัยเมื่อวันที่ 13-14 มกราคม 2560

โครงการ 16      มอบอาคารเรียนขนาด 4 ห้องเรียนให้กับโรงเรียนบ้านลือนาคำ  อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ เทพื้นถนนคอนกรีตหน้าอาคารเรียน 60 ม. สร้างห้องน้ำจำนวน 6 ห้อง และปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน ได้รับความร่วมมือจากทีมทันตกรรมและบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เนื่องในโครงการ ลามิน่าสร้างฝันปันรอยยิ้ม”  ที่ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8  เพื่อตรวจสุขภาพปากและฟันให้กับเด็กนักเรียนและชาวบ้านในชุมชน และในปีนี้ลามิน่าฟิล์มยังได้บริจาคชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด ให้โรงพยาบาลปทุมราชวงศา เมื่อวันที่ 12-13 มกราคม 2561

โครงการ 17      มอบอาคารเรียนขนาด 4 ห้องเรียนให้กับโรงเรียนหนองม่วงชมพูทอง  อ.ศรีบุญเรือง  จ.หนองบัวลำภู เทพื้นถนนคอนกรีตหน้าอาคารเรียน 100 ม. สร้างห้องน้ำจำนวน 4 ห้อง และยังได้รับความร่วมมือจากทีมทันตกรรมและบุคลากรทางการแพทย์จากโนนสังและโรงพยาบาลศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู  ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เนื่องในโครงการ ลามิน่าสร้างฝันปันรอยยิ้ม”  ที่ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 9  เพื่อตรวจสุขภาพปากและฟันให้กับเด็กนักเรียนและชาวบ้านในชุมชน และในปีนี้ลามิน่าฟิล์มยังได้บริจาคชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด ให้โรงพยาบาลโนนสัง เมื่อวันที่ 11-12 มกราคม 2562

โครงการ 18        มอบอาคารเรียนขนาด 4 ห้องเรียนให้กับบ้านน้ำคำ ต.นาสะไม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี เทพื้นถนนคอนกรีตหน้าอาคารเรียน 100 ม. สร้างห้องน้ำจำนวน 4 ห้อง และยังได้รับความร่วมมือจากทีมทันตกรรมและบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลน้ำขุ่น ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เนื่องในโครงการ ลามิน่าสร้างฝันปันรอยยิ้ม”  ที่ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 10  เพื่อตรวจสุขภาพปากและฟันให้กับเด็กนักเรียนและชาวบ้านในชุมชน และในปีนี้ลามิน่าฟิล์มยังได้บริจาคชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ จำนวน 1 ชุด ให้โรงพยาบาลน้ำขุ่น เมื่อวันที่ 10-11 มกราคม 2563

โครงการ 19        มอบอาคารเรียนขนาด 4 ห้องเรียนให้กับโรงเรียนสิงห์สะอาด อำเภอสหัสขันธ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ เทพื้นคอนกรีตลานอเนกประสงค์หน้าอาคารเรียน 240 ตร.ม. เมื่อวันที่ 8-9 มกราคม 2564

โครงการ 20        มอบอาคารเรียนขนาด 4 ห้องเรียน มีทางลาดสำหรับรถเข็นและผู้สูงอายุ ให้กับโรงเรียนบ้านโนนกลาง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ เทลานปูนบริเวณหน้าอาคารพื้นที่ 260 ตร.ม. และบริจาคชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ 1 ชุด ให้โรงพยาบาลแคนดง พร้อมออกหน่วยบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ตามโครงการ ลามิน่าสร้างฝันปันรอยยิ้ม ครั้งที่ 11  เมื่อวันที่ 7-8 มกราคม 2565

โครงการ 21        มอบอาคารเรียนขนาด 4 ห้องเรียน ให้กับโรงเรียนบ้านเหล่าข้าว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด เทลานปูนขนาด 270 ตร.ม.เชื่อมอาคารและถนน บริจาคชุดทันตกรรมเคลื่อนที่ 1 ชุด ให้โรงพยาบาลโพนทราย พร้อมออกหน่วยบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ตามโครงการ ลามิน่าสร้างฝันปันรอยยิ้ม ครั้งที่ 12  เมื่อวันที่ 13-14 มกราคม 2566

 

 

 

Visitors: 5,467,382