จดหมายชี้แจงการแอบอ้างชื่อ เครดติฟองซิเอร์ เวิลด์ เพี่อหลอกลวงประชาชน

รศ.ดร.จิรศักดิ์ จิยะจันทน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์ จำกัด เปิดเผยว่า ทางบริษัทฯ  ได้รับรายงานเกี่ยวกับกรณีที่มีมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่จากทาง เครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์ หรือบุคคลอื่นใด ชักจูงให้กู้ยืมเงิน ผ่านทางโทรศัพท์ หรือแอพพลิเคชั่นไลน์ โดยทำการสอบถามข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าเพื่อนำไปใช้ในการสมัครบริการหรือให้โอนเงินเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ นั้น บริษัทฯ ขอยืนยันว่า บริษัทฯ ไม่มีช่องทางในการให้กู้ยืมเงินผ่านทางโทรศัพท์หรือแอพพลิเคชั่นไลน์

บริษัทฯ ขอเรียนว่าการให้กู้ยืมของบริษัทฯ ต้องมีอสังหาริมทรัพย์จดทะเบียนเป็นหลักประกันการกู้ยืม และในการชำระเงินให้แก่บริษัทฯ ต้องชำระผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี “บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์ จำกัด” เท่านั้น

ดังนั้นหากผู้ใดแอบอ้างและทำให้บริษัทฯ เกิดความเสียหาย  บริษัทฯ จะดำเนินการตามกฎหมาย

หากลูกค้ามีข้อสงสัย หรือพบความผิดปกติ สามารถสอบถามหรือแจ้งข้อมูลได้ที่หมายเลข 02-678-3900 หรือ ไลน์ @worldcreditfoncier นี้ เท่านั้น

Visitors: 4,666,351