มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. เดินหน้ากิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้ชื่อ ‘MR. D.I.Y. Cares’ ส่งต่อความห่วงใยทั่วประเทศ มุ่งขับเคลื่อนสังคมแห่งการเติบโตอย่างยั่งยืน

มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ผู้นำด้านค้าปลีกสินค้าตกแต่งและซ่อมแซมบ้านที่มีสาขามากที่สุดในประเทศไทย และมีสินค้ามากกว่า 18,000 รายการขับเคลื่อนสังคมไทย ผ่านการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้ชื่อ ‘MR. D.I.Y. Cares’ ส่งต่อความห่วงใยทั่วประเทศ อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5มุ่งดำเนินกิจการควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของผู้คน พร้อมเคียงข้างและร่วมสร้างสังคมแห่งการเติบโตอย่างยั่งยืน

คุณอานุภาพ คงมาลัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ประเทศไทย กล่าวว่า “สังคมถือเป็นส่วนหนึ่งของทุกคน การมีส่วนร่วมในการพัฒนา บำรุง และปรับปรุงล้วนเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญ  มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว และมีความห่วงใยผู้คน ใส่ใจชุมชน      จึงเดินหน้าดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ภายใต้ชื่อ‘MR. D.I.Y. Cares’ส่งต่อความห่วงใยทั่วประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า5 ปีด้วยความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นร้านค้าตกแต่งและซ่อมแซมบ้านที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าได้ในทุกวันผ่านการนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพหลากหลายมากกว่า 18,000 รายการ ใน 10 แผนก รวมถึงการอำนวยความสะดวกสบายด้วยจำนวนร้านค้าที่มากกว่า 500 ร้านทั่วประเทศไทย เพื่อให้คนไทยทุกคนได้มีโอกาสเข้าถึงสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมโดยยึดมั่นคำมั่นสัญญาของมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ที่ว่า “Always Low Prices” หรือ “ราคาถูกคุ้มเสมอ”ที่พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยในทุกช่วงเวลา ทุกเทศกาล และทุก ๆ วัน”

มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ประเทศไทย ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีพ.. 2562โดยได้ดำเนินกิจกรรมรวมแล้วกว่า30กิจกรรม ด้วยความมุ่งมั่นที่จะส่งต่อความห่วงใยแก่คนไทยและชุมชนทั่วประเทศโดยปัจจุบัน มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. มีสาขาใน 70 จังหวัดทั่วประเทศไทยเราจึงมีทรัพยากรและความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือชาวไทยในทุกวิกฤตที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งมุ่งพัฒนาสังคมเพื่อสร้างการเติบโตของสังคมไทยอย่างยั่งยืนในหลากหลายด้าน ทั้งในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  ผ่านการจ้างงานบุคลากรท้องถิ่น          

ซึ่งถือเป็นการสร้างโอกาส สร้างอาชีพให้แก่ชาวไทยในทุกชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจการสร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน จากการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ รวมถึงการร่วมมือกับมูลนิธิหลากหลายแห่งของภาครัฐในการสมทบทุนและสิ่งของจำเป็นเพื่อกระจายความช่วยเหลือให้ส่งต่อถึงชาวไทยในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย”

ในช่วงหน้าหนาวส่งท้ายปีพ.ศ.2565 ที่ผ่านมา มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ได้ส่งต่อความห่วงใยแก่คนไทยทั่วทุกทิศทั่วไทย ใน 6 จังหวัด 6 ภูมิภาคทั่วประเทศไทยได้แก่จังหวัดนครปฐมจังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดชลบุรีผ่านการร่วมสบทบทุน100,000 บาท ในกิจกรรม“หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ 2566” ร่วมกับสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในจังหวัดอุดรธานี ใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอนายูง อำเภอน้ำโสม และอำเภอบ้านผือและได้ร่วมสมทบทุนค่าอาหารและค่าใช้จ่าย รวมถึงส่งมอบสิ่งของจำเป็น ให้แก่น้องๆ ในโครงการบ้านทานตะวัน มูลนิธิเด็ก จังหวัดนครปฐม รวมมูลค่า 60,000 บาทซึ่งถือเป็นการส่งมอบความสุข สร้างรอยยิ้มแก่เด็กๆ ภายใต้โครงการปันน้ำใจให้น้องของมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ที่ได้ดำเนินมาเข้าสู่ปีที่5 นอกจากนี้ ในช่วงที่การระบาดของโควิด-19 เริ่มกลับมาอีกครั้ง มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. มีความห่วงใยต่อพี่น้องชาวไทยจึงได้บริจาคชุดตรวจ      โควิด-19 จำนวน 4,000 ชิ้น มูลค่ารวม 140,000 บาทแก่หน่วยงานภาครัฐใน 4 ภูมิภาคของประเทศไทย ประกอบด้วย โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่, สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสุราษฎร์ธานี, อนามัยธรรมิการาม เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ และเทศบาลเมืองแสนสุข ชลบุรีเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลประชาชนคนไทยในช่วงหน้าหนาวปี 2565 พร้อมทั้งสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับบริษัท

ยิ่งไปกว่านั้น ในช่วงต้นเดือนมกราคม 2566มิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย.ยังได้ส่งต่อความห่วงใยแก่ผู้พิการทางสายตาทั่วประเทศไทย ผ่านกิจกรรมรวบรวมปฏิทินเก่าตั้งโต๊ะจากพนักงาน เพื่อนำไปผลิตเป็นสื่อการเรียนการสอนอักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา โดยได้ส่งมอบให้แก่สำนักงานเขตบางนา ในกิจกรรม ‘ปฏิทินเก่าเราขอ’ จัดโดยสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งต่อให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ อีกทั้งยังได้ให้การสนับสนุนของรางวัล ของขวัญและของเล่นให้แก่ 7 พื้นที่ในประเทศไทย เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปีพ.ศ.2566 ได้แก่ ชุมชนร่มเกล้า โซน 11 กรุงเทพมหานคร, หมู่ 3 เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ, ที่ทำการองค์การบริหารตำบลกำโลน จังหวัดนครศรีธรรมราช, โรงเรียนบ้านหนองซอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพนม จังหวัดกระบี่, สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ และสำนักงานเทศบาลตำบลป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมภายใต้ โครการปันน้ำใจให้น้อง ของมิสเตอร์. ดี.ไอ.วาย. ที่มุ่งมั่นพัฒนาและสนับสนุนเด็กและเยาวชนไทยในทุกมิติ ตั้งแต่การสมทบทุนการศึกษา การบริจาคสิ่งของใช้จำเป็น รวมถึงการร่วมทำกิจกรรมแก่เด็กๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อให้อนาคตของชาติได้เติบโตอย่างมีคุณภาพด้วยความตั้งใจที่จะตอบแทบสังคม ส่งมอบทั้งความสุข ความห่วงใย สร้างรอยยิ้มให้แก่เยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง

ติดตามข่าวสาร และโปรโมชันอื่น ๆ ของ MR. D.I.Y. ได้ที่ – Facebook: @mrdiyTH, Instagram&Tiktok: @mrdiy.thailand, Line: @mrdiythailand, LinkedIn: MR.DIY Thailand, และ YouTube: MR DIY Thailand

Visitors: 5,467,385