การการเคหะแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 NBT ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพฯ 

Visitors: 4,475,213