เงินติดล้อ คว้ารางวัลการดูแลสวัสดิการและคุณภาพชีวิตพนักงานดีเด่น จากเวที Retail Banker International Asia Trailblazer Awards 2023

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR คว้ารางวัลชนะเลิศด้านการดูแลสวัสดิการและคุณภาพชีวิตพนักงานดีเด่น หรือ Best Benefits, Wellness and Well-Being Program จากเวที Retail Banker International Asia Trailblazer Awards 2023 จัดโดยนิตยสาร Retail Banker International(RBI) ของประเทศสิงคโปร์ ที่ได้รับการยอมรับในแวดวงนักการธนาคารและนักการเงินทั่วโลกซึ่งเป็นผลมาจากความสำเร็จด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความสุขในการทำงานที่ดีให้กับพนักงาน โดยดูแลและเอาใจใส่ความเป็นอยู่ของพนักงานและครอบครัว ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมสุขภาพทั้งทางกายและทางใจ เช่น การดูแลสวัสดิการและผลตอบแทนของพนักงานให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน สวัสดิการดูแลสุขภาพพนักงานและครอบครัว กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง(EJIP) บริการฮอตไลน์สายแคร์ที่เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถรับคำปรึกษาจากนักจิตวิทยามืออาชีพและอื่นๆ พร้อมกับการส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของพนักงานผ่านกิจกรรมและหลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ เพราะเงินติดล้อเราเชื่อว่าการพัฒนาศักยภาพของพนักงานเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพื่อการเติบโตขององค์กรในระยะยาวควบคู่ไปกับการสร้างความแข็งแกร่งด้านวัฒนธรรมองค์กรในแบบฉบับชาวเงินติดล้อ

ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเงินติดล้อเพิ่มเติมได้ที่ www.tidlor.com/academy หรือ Facebook Fan page เงินติดล้อ หรือ call center 088-088-0880

Visitors: 5,455,874