การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดให้เช่าที่ดินและอาคารสำนักงาน บนพื้นที่ใจกลางเมือง

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดให้เช่าที่ดินบริเวณริมถนนสุนทรโกษา(ตรงข้ามโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์) ขนาดพื้นที่ประมาณ 300 ตารางวา ระยะเวลาการเช่า 3 ปี

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเช่าที่ดินบริเวณริมถนนสุนทรโกษา (ตรงข้ามโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์):  

  1. อัตราค่าเช่าที่เสนอไม่น้อยกว่า ตารางวาละ 337.- บาทต่อเดือน
  2. สัญญาเช่ามีระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาเช่า

3. ผู้สนใจขอเช่าต้องเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบและแผนการลงทุนในพื้นที่

  1. ผู้เช่าต้องวางหลักประกันสัญญาจำนวน 6 เท่าของอัตราค่าเช่ารายเดือน
  2. ผู้เช่าต้องปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่การท่าเรือฯ กำหนดทุกประการ

และอาคารสำนักงานให้เช่า (อาคารฝ่ายโครงการและแผนงานเดิม) บริเวณริมถนนเกษมราษฎร์ หน้าประตูทางเข้าท่าเรือกรุงเทพฝั่งเขื่อนตะวันตก จำนวน 5 ห้อง ขนาดพื้นที่ต่อห้อง 22.5 และ 30 ตารางเมตร ระยะเวลาการเช่า 2 ปี 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเช่าอาคารสำนักงาน (อาคารฝ่ายโครงการและแผนงานเดิม):  

  1. อัตราค่าเช่า ตารางเมตรละ 250.- บาท และค่าบริหารพื้นที่ส่วนกลาง ตารางเมตรละ 20.- บาทต่อเดือน
  2. สัญญาเช่ามีระยะเวลา 2 ปี นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญาเช่า
  3. ผู้เช่าต้องวางหลักประกันสัญญาจำนวน 6 เท่าของอัตราค่าเช่ารายเดือน
  4. ผู้เช่าต้องปฏิบัติตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่การท่าเรือฯ กำหนดทุกประการ

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกอาคาร กองบริหารสินทรัพย์ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด เบอร์โทรศัพท์ 02-269-5356 และ 02-269-5332 ในวันและเวลาราชการ

Visitors: 4,932,549