ราช กรุ๊ป ใกล้ปิดดีลลงทุนไพตัน เอ็นเนอร์ยี อินโดนีเซีย ซื้อหุ้น 36.26% โรงไฟฟ้าไพตัน และ 65% ธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษา

นนทบุรี - บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) รายงานความก้าวหน้าการลงทุนซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าไพตัน กำลังการผลิตติดตั้งรวม 2,045 เมกะวัตต์ ในอินโดนีเซีย และธุรกิจเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า จากกลุ่มบริษัท Mitsui & Co., Ltd. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิม โดยจะลงทุนซื้อหุ้นของบริษัท PT Paiton Energy ร้อยละ 36.26 และบริษัท IPM Asia Pte. Ltd. ร้อยละ 65 การลงทุนดังกล่าวดำเนินการผ่านบริษัท อาร์เอช อินเตอร์เนชั่นแนล (สิงคโปร์) คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“RHIS”)  ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อม

นางสาวชูศรี เกียรติขจรกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การบรรลุข้อตกลงสำหรับการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าไพตันตามสัดส่วนดังกล่าว เป็นการดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้สามารถบรรลุเงื่อนไขบังคับก่อนได้อย่างเหมาะสม และสามารถดำเนินการเข้าลงทุนได้ตามแผนของบริษัทฯ โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการตามเงื่อนไขบังคับต่างๆ ของสัญญาซื้อขายหุ้น ครบถ้วนสมบูรณ์ประมาณไตรมาส 2 ศกนี้ ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบต่อไป

“สำหรับการลงทุนในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณาความสมเหตุผลทั้งความสอดคล้องกับแผนการลงทุน อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังของบริษัทฯ รวมทั้งผลประโยชน์ร่วมในด้านอื่นๆ ด้วยแล้ว” นางสาวชูศรี กล่าว

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนไพตัน ประกอบด้วย หน่วยผลิตไฟฟ้า 3 หน่วย ได้แก่ หน่วยผลิตที่ 7 และหน่วยผลิตที่ 8 กำลังผลิตติดตั้งรวม 1,230 เมกะวัตต์ เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เมื่อปี 2542และหน่วยผลิตที่ 3 กำลังผลิตติดตั้ง 815 เมกะวัตต์ เดินเครื่องเชิงพาณิชย์เมื่อปี 2555 สำหรับกำลังการผลิตที่จะรับรู้จากการลงทุนครั้งนี้ประมาณ 742 เมกะวัตต์

Visitors: 5,455,843