ผลการจัดมหกรรมร่วมใจแก้หนี้“มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 1 (สองวันแรก)

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าวันที่ 5 พฤศจิกายน  2565 เป็นวันที่สองของ “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 1 ณ Hall 5 อิมแพค เมืองทองธานี ซึ่งมีประชาชนและผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมงานจำนวนมากในระยะเวลาสองวันที่ผ่านมา

 งานมหกรรมในวันแรก เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 มีผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวนมาก โดยมีจำนวนรายการที่ขอรับบริการ จำนวนกว่า 7,000 รายการ ประกอบด้วย (1) การขอแก้ไขปัญหาหนี้สินที่มีอยู่เดิม
โดยการผ่อนปรนการผ่อนชำระ การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือการปรับงวดการผ่อนชำระ จำนวนกว่า
600 รายการ (2) การขอสินเชื่อใหม่หรือสินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อเสริมสภาพคล่องและสร้างรายได้เพิ่ม จำนวนกว่า 500 รายการ และ
(3) การขอรับคำปรึกษาด้านการเงินและแนวทางในการประกอบอาชีพ จำนวนกว่า
5,200 รายการ (4) กิจกรรมอื่น ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์เงินฝากเพื่อส่งเสริมการออม การตรวจข้อมูลเครดิต การขาย NPA ของทั้งสถาบันการเงินและบริษัทเอกชน เป็นต้น จำนวนกว่า 700 รายการ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสวนาให้ความรู้โดยวิทยากรมืออาชีพและการอบรมสร้างงานสร้างอาชีพ ตลอดระยะเวลา 3 วันของมหกรรม

งานมหกรรมในวันที่สองนั้น ยังคงมีประชาชนเข้าร่วมงานอย่างหนาแน่นกว่า 4,500 คน และในระหว่างงานมหกรรมวันที่สองนั้น รองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์) และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) ได้ให้เกียรติเดินทางมาร่วมชมงาน พูดคุย รวมทั้งให้คำปรึกษากับประชาชนและผู้ประกอบการในงานอีกด้วย

สำหรับงานมหกรรมในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้าย (วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565) กิจกรรมต่าง ๆ ยังคงครบถ้วนเช่นเดิม ไม่ว่าจะเป็น ทั้งการแก้ไขหนี้ การให้สินเชื่อเพิ่มเติม การให้คำปรึกษาทางการเงิน การอบรมอาชีพ รวมทั้งกิจกรรมเสวนาบนเวทีเกี่ยวกับเคล็ดลับในการแก้หนี้และการค้ำประกันการส่งออกสำหรับผู้ประกอบธุรกิจมือใหม่ทุกท่าน

โฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่า “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน  ครั้งที่ 1 มีกำหนดจัดงานเป็นระยะเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 4 – 6 พฤศจิกายน 2565 ดังนั้น ประชาชนหรือผู้ประกอบการที่สนใจยังสามารถเข้าร่วมงานมหกรรมได้อีกหนึ่งวัน ในวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 โดยสามารถเข้าร่วมงานได้ ณ Hall 5 อิมแพค เมืองทองธานี หรือลงทะเบียนล่วงหน้าได้ทางเว็บไซต์ https://ln15.gsb.or.th/WEB-DEBT/Page/Consent.aspx หรือ Scan QR Code ท้ายแถลงข่าว”

-----------------------------------------------------------------

QR Code สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

1. สมาคมสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ โทร. 02 202 1868 หรือ 02 202 1961

2. ธนาคารออมสิน โทร. 02 299 8000 หรือสายด่วน 1115

3. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02 111 1111

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โทร. 02 555 0555

5. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร. 02 645 9000

6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โทร. 02 265 3000 หรือสายด่วน 1357

7. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย โทร. 02 271 3700 หรือสายด่วน 02 037 6099

8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย โทร. 02 650 6999 หรือสายด่วน 1302

9. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม โทร. 02 890 9999

Visitors: 4,892,138