SABINA ได้รับการรับรองเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตเป็นวาระที่ 3

28 เมษายน 2564 ** แม้ว่าจะต้องตั้งการ์ดสูงในเวลาที่ไวรัสโควิด-19 คุกคามหนัก แต่ บุญชัย ปัณฑุรอัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซาบีน่า หรือ SABINA ไม่ยอมการ์ดตกเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น โดยล่าสุด SABINA ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ประจำไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เรียบร้อยแล้ว โดยการรับรองวาระจะมีทุก 3 ปี และในครั้งนี้เป็นการต่ออายุรับรองเป็นวาระที่ 3 ของ SABINA  ต้องบอกว่า ทำงานจริงจัง ทั้งเรื่องฝ่าวิกฤติโควิดและต้านทุจริตคอรัปชั่น งานนี้ผู้ถือหุ้นสบายใจได้แน่นอน **

 

Visitors: 2,719,182