บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด มหาชน ได้รับรางวัลส่งเสริมจรรยาบรรณการขายตรงโลก ระดับเหรียญทอง

ในฐานะองค์กรที่มุ่งเน้นเผยแพร่จรรยาบรรณธุรกิจขายตรงอย่างต่อเนื่อง  จากงาน “TDSA AWARD 2022”  ภายใต้ชื่อ “THE RICE OF SUCCESS” ได้รับเกียรติจาก นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และ นพ.สิทธิวีร์ เกียรติชวนันต์ ประธานกรรมการบริหาร ขึ้นรับรางวัลในครั้งนี้ พร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดีกับรางวัลอันทรงเกียรติจากสมาคมการขายตรงไทย เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับนักธุรกิจขายตรงดีเด่นที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ และจริยธรรมที่ดีกับรางวัลขายตรงดีเด่น ประจำปี 2565 ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่

 1. คุณกัญญารัตน์ เกตุพิบูลย์

2. คุณวเรศชัย อ่อนทรัพย์  

3. คุณภัคภณ ค่ายสงคราม

วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา  ณ ห้องเวิร์ด บอลรูม เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิร์ด

Visitors: 4,476,841