ทีเอ็มบีธนชาต คว้า 2 รางวัลจาก The Asset Triple A Country Awards for Sustainable Finance 2022 เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นการเป็นธนาคารเพื่อความยั่งยืน

กรุงเทพฯ 9 มีนาคม 2566– เมื่อเร็ว ๆ นี้ ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี โดย นายกมลพันธ์  ลักษณา (ขวา) หัวหน้าการพัฒนาที่ยั่งยืน และนางสาวกุลวรงค์  กิจธนโสภา (ซ้าย) ผู้เชี่ยวชาญ – การพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมรับรางวัลจากเวทีระดับโลก The Asset Triple A Country Awardsfor Sustainable Finance 2022 จัดโดย The Asset นิตยสารการเงินชั้นนำแห่งเอเชีย จำนวน 2 รางวัล คือ รางวัลBest Issuer for Sustainable Finance Thailandซึ่งเป็นสถาบันการเงินแห่งเดียวในประเทศไทย จากการที่ธนาคารยึดมั่นในการดำเนินงานด้านการเงินที่ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ส่งเสริมการบรรเทาและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การบริหารจัดการมลพิษและของเสีย และการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และรางวัล Best Blue Bond จากการออกตราสารหนี้สีฟ้า หรือ ตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนทางทะเล เพื่อระดมทุนไปใช้สนับสนุนสินเชื่อที่ส่งเสริมความยั่งยืนทางทะเลและเป็นธนาคารแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นการเป็นธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking)ณ โรงแรม Four Seasons ฮ่องกง 

Visitors: 5,425,190