ไทยประกันชีวิต มอบถุงยังชีพแก่สถานสงเคราะห์คนชรา

คุณฐานันดร์  หรรษานุกรม ผู้อำนวยการสายงาน สายงานอาคารและทรัพย์สิน บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบถุงยังชีพ ประกอบด้วย ข้าวสารอาหารแห้ง และของใช้ที่จำเป็นอื่นๆ ในโอกาสที่บริษัทฯ จัดพิธีทิ้งกระจาดไทยทาน (ชิโกว) ประจำปี 2565 แก่มูลนิธิธารนุเคราะห์ สถานพักฟื้นคนชราบางเขน ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค และมูลนิธิวัยวัฒนานิวาส สถานสงเคราะห์คนชรา จ.สมุทรปราการ  

Visitors: 4,710,018