ไทยประกันชีวิตสนับสนุนการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จ.ขอนแก่น

นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รับมอบเงินสนับสนุนการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 50,000 บาท จาก นางสกุณี  อ้วนหวัน ผู้จัดการฝ่ายขยายงานภูมิภาค 133 ผู้แทนบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)สำหรับใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำคัญของจังหวัด รวมถึงรณรงค์สร้างจิตสำนึกในเรื่องต่าง ๆ  ให้กับประชาชนในจังหวัดขอนแก่น โดยบริษัทฯ ให้การสนับสนุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 24  ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

Visitors: 5,456,235