การเคหะแห่งชาติเปิดให้ยื่นเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่ลานตลาดเพื่อประกอบกิจการตลาด จำนวน 4 โครงการ

ผู้สนใจยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิการเช่าพื้นที่ลานตลาดเพื่อประกอบกิจการตลาดในโครงการเคหะชุมชนฉะเชิงเทรา 2 ระยะ 1 ส่วนที่ 1 โฉนดเลขที่ 20142เนื้อที่ 3–0-95.7 ไร่ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย  อัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 500,000 บาท เช่าระยะเวลา 6 ปี ในอัตราค่าเช่าปีที่ 1-3 เดือนละ 31,000 บาท ปีที่ 4-6 เดือนละ 34,000 บาท กำหนดหลักประกันการยื่นซองเสนอราคา จำนวน 50,000 บาท  กำหนดประกันการปฏิบัติตามสัญญา เป็นเงิน 102,000 บาท กำหนดวันยื่นซองเสนอราคาในวันที่ 14 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 11.00 น. ณ สำนักงานเคหะจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และกำหนดเปิดซองเสนอราคาเวลา 11.15 น. ในวันเดียวกัน ณ สถานที่ยื่นข้อเสนอราคา ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเคหะจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 0 3857 7917     

นอกจากนี้ยังเปิดให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิการเช่าพื้นที่ลานตลาดเพื่อประกอบกิจการตลาดในโครงการบ้านเอื้ออาทรบางใหญ่ (วัดพระเงิน) โฉนดเลขที่ 51286 เนื้อที่ 1-1-03.50 ไร่โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 480,000 บาท เช่าระยะเวลา 6 ปี ในอัตราค่าเช่า ปีที่ 1-3 เดือนละ 32,000 บาท ปีที่ 4-6 เดือนละ 35,000 บาท กำหนดหลักประกันการยื่นซองเสนอราคา จำนวน 50,000 บาท กำหนดประกันการปฏิบัติตามสัญญา เป็นเงิน 105,000 บาท และยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่ลานตลาด เพื่อประกอบกิจการตลาดในโครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต คลอง 10/3 โฉนดเลขที่ 47828เนื้อที่ 1-0-20 ไร่ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย อัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 150,000 บาทเช่าระยะเวลา 6 ปี ในอัตราค่าเช่า ปีที่ 1-3 เดือนละ 10,000 บาท ปีที่ 4-6 เดือนละ 11,000 บาท กำหนดหลักประกันการยื่นซองเสนอราคา จำนวน 20,000 บาท กำหนดประกันการปฏิบัติตามสัญญาเป็นเงิน 33,000 บาท โดยกำหนดวันยื่นซองเสนอราคาทั้ง 2 พื้นที่ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 10.30 น.ณ ห้องประชุม ชั้น 5(ฝั่งตะวันออก) อาคาร 1 ตึก 16 ชั้น สำนักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และกำหนดเปิดซองเสนอราคาเวลา 10.45 น. ในวันเดียวกัน ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเคหะจังหวัดนนทบุรี สาขา 2 ถนนบางกรวย - ไทรน้อย ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรีโทรศัพท์ 0 2157 5525  สำนักงานเคหะจังหวัดปทุมธานี สาขา 2 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีโทรศัพท์ 0 84387 4062

          และยังเปิดให้ยื่นข้อเสนอราคาค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าพื้นที่ลานตลาดเพื่อประกอบกิจการตลาดในโครงการบ้านเอื้ออาทรนครสวรรค์ 2 โฉนดเลขที่ 105457เนื้อที่ 0-3-90 ไร่ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการได้สิทธิเช่าขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 193,000 บาท เช่าระยะเวลา 6 ปี ในอัตราค่าเช่า ปีที่ 1-3 เดือนละ 13,000 บาท ปีที่ 4-6 เดือนละ 14,000 บาท กำหนดหลักประกันการยื่นซองเสนอราคา จำนวน 20,000 บาท  กำหนดประกันการปฏิบัติตามสัญญา เป็นเงิน 42,000 บาท กำหนดวันยื่นซองเสนอราคา ในวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ สำนักงานเคหะจังหวัดนครสวรรค์ ตำบลวัดไทร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์และกำหนดเปิดซองเสนอราคาเวลา 11.15 น. ในวันเดียวกัน ณ สถานที่ยื่นข้อเสนอราคา ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเคหะจังหวัดนครสวรรค์ ตำบลวัดไทร อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โทรศัพท์ 0 5629 6891 – 94 

          ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับเอกสารการเสนอราคาได้ที่ กองจัดประโยชน์ทรัพย์สินกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ฝ่ายจัดประโยชน์สินทรัพย์ อาคาร 1 ชั้น 5 สำนักงานใหญ่การเคหะแห่งชาติถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0 2351 6693 , 0 2351 6224 หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nha.co.th

Visitors: 4,892,153