มิตรแท้ฯ และครอบครัวจันทร์ศรีชวาลา มอบทุนการศึกษาส่งเสริมทางการเรียน

คุณสุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาโดยดำริของคุณสุระ จันทร์ศรีชวาลา ประธานกิตติมศักดิ์ ในนาม บมจ.มิตรแท้ประกันภัยและครอบครัวจันทร์ศรีชวาลา จำนวน 132 ทุนๆ ละ 1,000 บาท ให้แก่เด็กนักเรียนทุกคนของโรงเรียนวัดยาง จังหวัดเพชรบุรี พร้อมมอบเงินบำรุงโรงเรียนฯ เพิ่มเติมอีก 18,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 150,000 บาท ได้รับเกียรติจาก นายรังสรรค์ คำชาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 กล่าวต้อนรับและร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมด้วยนายภูมิศักดิ์ วงศ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางและคณะครูอาจารย์ให้การต้อนรับด้วยความยินดี ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความดีใจของน้องๆ เด็กนักเรียนและความปลื้มปีติของผู้ปกครองทุกคน ณ โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 

โรงเรียนวัดยาง (เย็นประชาสรรค์) จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นปฐมวัย- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีครูและบุคลากร จำนวน 14 คน จำนวนนักเรียนในปัจจุบัน 132 คน ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและประกอบอาชีพรับจ้างเป็นหลัก คุณสุระ จันทร์ศรีชวาลา จึงมีดำริมอบการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนทุกคนเพื่อใช้ในการศึกษาและแบ่งเบาภาระทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง พร้อมทั้งเพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลด้วยอานิสงส์แห่งการมอบทุนการศึกษาฯ ในครั้งนี้ส่งให้แก่ นางรายินเดอร์ ปาลกอร์ ภริยาผู้เป็นที่รักผู้ล่วงลับไปแล้วในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

Visitors: 4,666,374