ยูโอบี และ เดอะ ฟินแล็บ หนุนผู้ประกอบการหญิงเสริมศักยภาพด้วยเทคโนโลยีและความยั่งยืน ภายใต้โครงการ Womenpreneur: Tech and Sustainability

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย เปิดตัวโครงการ Womenpreneur: Tech and Sustainability นำโดย คุณสิรินันท์ จิรดิลก ผู้อำนวยการอาวุโส Digital Engagement and FinTech Innovationดำเนินการโดย เดอะ ฟินแล็บ ประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai-BISPA), O2O Forum และ Reporter Journey เพื่อสนับสนุนและเสริมศักยภาพผู้ประกอบการหญิงด้วยเทคโนโลยีและความยั่งยืน หลักสูตร 3 เดือน ประกอบด้วย การจัดเวิร์กช็อปโดยวิทยากรผู้ชำนาญการให้คำแนะนำในการยกระดับเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาการขยายตัวของธุรกิจ พบปะเครือข่ายผู้ประกอบการ (networking session) ที่จะช่วยให้เกิดความร่วมมือทางธุรกิจ และพัฒนาความสามารถด้านดิจิทัล ปรับธุรกิจเติบโตสำหรับอนาคต ผู้ประกอบการหญิงที่สนใจสมัครฟรี ได้ที่ www.facebook.com/uob.th หรือ https://thefinlab.com/th/thailand จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2566 

Visitors: 5,456,237