วิริยะประกันภัย ร่วมแถลงผลการมอบรางวัลและเกียรติบัตรโครงการ “อาสาตาจราจร”

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจร (ศจร.ตร.) และ นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ ผู้แทนจากบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ร่วมแถลงผลการมอบรางวัลและเกียรติบัตร “โครงการอาสาตาจราจร” ประจำเดือนพฤษภาคม และเดือนมิถุนายน 2565 ให้แก่เจ้าของคลิปวิดีโอที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 20 คลิป ณ ห้องศรียานนท์ โซนซี ชั้น 2 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

                โครงการดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มูลนิธิเมาไม่ขับ และภาคีเครือข่าย เพื่อให้ประชาชนร่วมเป็นอาสาตาจราจร สร้างจิตสำนึกในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงสร้างความตระหนักและตื่นตัวในการปฏิบัติการกฎจราจร ลดการกระทำผิดกฎหมาย โดยให้ประชาชนส่งคลิปที่บันทึกอุบัติเหตุจราจรหรือเหตุการณ์การกระทำผิดบนท้องถนนต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลหรือพยานหลักฐานในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดได้ตามกฎหมาย ผ่านทางกล้องหน้ารถหรือโทรศัพท์มือถือ เดือนละ 10 รางวัล รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท ,รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท ,รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 6,000 บาท และรางวัลชมเชย 7 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท รวมเงินรางวัล 50,000 บาทต่อเดือน ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้สนับสนุนเงินรางวัลดังกล่าว

Visitors: 4,475,216