พาณิชย์ – DITP จัดงาน Thai Franchise Day 2022 ผลักดันผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ไทยสู่ตลาดกัมพูชา

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากนโยบายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณ์วิศิษฏ์) ที่ได้สั่งการให้ผลักดันและสนับสนุนผู้ประกอบการภาคบริการของไทยสู่ตลาดต่างประเทศโดยธุรกิจแฟรนไชส์เป็นหนึ่งในธุรกิจบริการที่มีศักยภาพนั้น กรมฯ จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ จัดงาน “Thai Franchise Day 2022” ภายใต้โครงการเจรจาการค้ากลุ่มธุรกิจแฟรนไชส์ในรูปแบบออนไลน์ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรม Hyatt Regency Phnom Penh ประเทศกัมพูชา เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยให้เป็นที่รู้จัก รวมถึงขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ไทยในกัมพูชา

Thai Franchise Day 2022 มีผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์จากไทยเข้าร่วมจำนวน 10 รายและผู้ประกอบการจากกัมพูชาสนใจเข้าร่วมงานจำนวน 140 ราย ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมเสวนา “How to succeed in franchise business” โดยผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ไทยที่ประสบความสำเร็จ ในกัมพูชา กิจกรรมเจรจาการค้าออนไลน์ (Online Business Matching) และพิธีลงนาม MOU ระหว่างผู้ประกอบการไทยและกัมพูชา จำนวน 2 คู่

การจัดงานในครั้งนี้ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี ก่อให้เกิดการจับคู่เจรจาการค้าจำนวน 24 คู่ และเกิดมูลค่าการค้ารวม 38,390,000 บาท แบ่งเป็นมูลค่าสั่งซื้อทันที 6,290,000 บาท และคาดการณ์มูลค่าการค้าภายใน 1 ปี 32,100,000 บาท

ปัจจุบันประเทศกัมพูชามีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยธุรกิจแฟรนไชส์เป็นอีกหนึ่งธุรกิจ ที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและเติบโตอย่างรวดเร็ว ประกอบกับรัฐบาลกัมพูชามีนโยบายเปิดรับการลงทุนจากชาวต่างชาติ จึงเป็นโอกาสสำคัญของผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ไทยในการขยายธุรกิจสู่ประเทศกัมพูชา

สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือสายด่วนการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169

Visitors: 4,479,314