ไอแบงก์ สนับสนุนงาน “เมาลิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช”ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) มอบเงินสนับสนุนการจัดงานเมาลิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี 2565 เพื่อเทิดเกียรติศาสดามูฮัมมัดที่ได้เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตประจำวันของพี่น้องชาวมุสลิม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ซากีย์ พิทักษ์คุมพล ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ประธานเปิดงานเป็นผู้รับมอบ นอกจากนี้ไอแบงก์สาขานครศรีธรรมราช และสาขาทุ่งสงยังได้ร่วมออกบูธพร้อมแนะนำการบริการต่างๆของธนาคารแก่ผู้เข้าร่วมงานจากส่วนราชการ เอกชน ตลอดจนพี่น้องมุสลิมในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียงที่ร่วมงานกว่า 1,500 คน ณ มัสยิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2565

Visitors: 4,710,034