ไอแบงก์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยซูราบายา และมหาวิทยาลัยบากอร์ อิบนู คอลดูน ประเทศอินโดนีเซีย

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) โดย นางนุจรี ภักดีเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหารบุคลากรและคณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยซูราบายา และมหาวิทยาลัยบากอร์ อิบนู คอลดูน ประเทศอินโดนีเซีย ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับความท้าทายในการบริหารจัดการธนาคารอิสลามในประเทศไทย โดยมีผู้บริหารไอแบงก์ร่วมให้การต้อนรับ ณ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ เมื่อช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566

Visitors: 5,455,841