LINE MAN ร่วมขบวนไพรด์พาเหรด Bangkok Naruemit Pride 2022 สนับสนุนความหลากหลาย ชูสวัสดิการพนักงานเท่าเทียม

LINE MAN นำโดย ดร.มาลียา โชติสกุลรัตน์ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายนโยบายสาธารณะและรัฐกิจสัมพันธ์ (ที่ 3 จากซ้าย) คุณพงศ์วิชญ์ คงเจริญ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร (ที่ 3 จากขวา) พร้อมด้วยไรเดอร์ผู้มีความหลากหลายทางเพศ คุณภัคนภัสส์ แสวงพันธ์ (ที่ 2 จากซ้าย) และคุณนิตยา แสงพงษ์วิทยา (ที่ 2 จากขวา) ร่วมเดินขบวนไพรด์พาเหรดครั้งแรกในกรุงเทพฯ “บางกอกนฤมิตไพรด์ (Bangkok Naruemit Pride 2022)” เพื่อร่วมแสดงจุดยืนส่งเสริมการเติบโตอย่างมีความหวัง ยุติการเลือกปฏิบัติ และสิทธิในการเลือกอาชีพ พร้อมผลักดันสวัสดิการในที่ทำงานเท่าเทียมแก่พนักงานทุกเพศ ตามแก่นหลักบริษัท คือ Respect Everyone ซึ่งเป็นการเคารพและให้ความสำคัญซึ่งกันและกัน 

ทั้งนี้ LINE MAN ยังได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยมอบคูปองส่วนลดค่าเดินทาง LINE MAN TAXI อีกด้วย บริเวณวัดพระศรีมหาอุมาเทวี (วัดแขก สีลม) ถึงสีลม ซอย 2 เขตบางรัก เมื่อวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา 

Visitors: 4,232,106