MINT ไม่พลาดรางวัลด้านความยั่งยืน Highly Commended in Sustainability Awards

          MINT ไม่พลาดรางวัลด้านความยั่งยืน Highly Commended in Sustainability Awardsบรรลุวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไมเนอร์ที่มุ่งมั่นเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางศักยภาพและการดำเนินงานในระยะยาวด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT ได้รับรางวัลดีเด่นด้านความยั่งยืน Highly Commended in Sustainability Awards เวที SET Awards 2022 โดยรางวัลดังกล่าว จัดขึ้นเป็นปีที่ 19 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร เพื่อยกย่อง เชิดชู สร้างความภาคภูมิใจและเป็นกำลังใจให้แก่บริษัทจดทะเบียนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน

สำหรับปี 2565 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ MINT นางชมพรรณ กุลนิเทศ รองประธานฝ่ายบริหารการลงทุนและความยั่งยืน บริษัท ไมเนอร์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) เป็นผู้แทนรับมอบรางวัล SET Awards ในหมวดรางวัล Sustainability Excellence ประเภท Highly Commended Sustainability Awards ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนใน SET ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ นางชมพรรณ กล่าวว่า ไมเนอร์ได้ระบุยุทธศาสตร์หลักสามประการซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญ ได้แก่

1) พัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถอย่างยั่งยืน

2) บริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าที่ยั่งยืน

3) การบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ

และยุทธศาสตร์เสริมอีกสองประการ คือ

1) ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการสร้างวัฒนธรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

2) ปลูกฝังและส่งเสริมให้การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานขององค์กร

ไมเนอร์เชื่อมั่นว่า การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพระยะยาวขององค์กรควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจที่คำนึงผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง คือปัจจัยสำคัญที่จะสร้างให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

Visitors: 4,932,477