MOTOR EXPO 2022 เด็กๆ ก็ไปได้ ! จัดกิจกรรมหลากหลายเอาใจเยาวชน

มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 39” ชมได้ทั้งครอบครัว สรรหากิจกรรมให้เยาวชนเพลิดเพลินครบทุกวัย วันนี้ถึง 12 ธันวาคม กิจกรรมสำหรับเยาวชนภายในงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 39” บริเวณ ลอบบี ชาลเลนเจอร์ 2 ได้แก่ นิทรรศการศิลปินน้อย MOTOR EXPOนิทรรศการภาพวาดของเยาวชนที่เป็นสมาชิกชมรม "ศิลปินน้อย MOTOR EXPO"

 

SKILL DRIVING EXPERIENCE JUNIORเปิดโอกาสให้เด็กอายุ 3-8 ปี ความสูงไม่เกิน 120 ซม. น้ำหนักไม่เกิน 20 กก. ได้เรียนรู้กฎจราจรเบื้องต้น กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัยผ่านการชมวีดีทัศน์จราจร และการขับรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับเด็ก ในถนนจำลอง ที่ติดตั้งป้าย และเครื่องหมายจราจรประเภทต่างๆ

มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” จัดกิจกรรม เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตสำหรับเยาวชน อาทิ วาดภาพระบายสี อ่านหนังสือ เล่านิทาน ฯลฯ F1 IN SCHOOLS นิทรรศการ และผลงานของนักแข่งทีมไทยที่ไปแข่งขันในต่างประเทศ รวมถึงเรียนรู้ และฝึกทักษะการขับรถ F1 แบบง่ายๆ นิทรรศการนวัตกรรมสัมผัสอนาคต ชมผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับยานยนต์ ของเยาวชนระดับอุดมศึกษาบริเวณ ลอบบี ชาลเลนเจอร์ HOT WHEELS 2022 จำหน่าย "HOT WHEELS BASIC CARS" หลากหลายรุ่นมากที่สุดในเมืองไทย ที่บูธ G10-1 ชาลเลนเจอร์ 3

 

เชิญชมงาน มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 39ณ อาคารชาลเลนเจอร์ IMPACT เมืองทองธานี ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2565 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.motorexpo.co.th

Visitors: 5,455,849