MOU กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กับ กองทุนประกันวินาศภัย พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การเชื่อมโยงข้อมูลระบบอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลผลการตรวจ RT-PCR กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

นายชูฉัตร ประมูลผล รองเลขาธิการ คปภ. ประธาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การเชื่อมโยงข้อมูลระบบอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลผลการตรวจ RT-PCR กรณีโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระหว่าง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กับ กองทุนประกันวินาศภัยเชื่อมโยงหลักฐานการติดโควิด ประกันภัย เจอ-จ่าย-จบ ตรวจหลักฐานเร็วขึ้นโดยมี นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ นายชนะพล มหาวงษ์ ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย ,นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ , นายปนิสภ์ วณิชชานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ , นายจิตวุฒิ ศศิบุตร นายกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย , นายนพพล เบี้ยวไข่มุข ผู้จัดการกองทุนประกันชีวิตร่วมงาน ณ กระทรวงสาธารณสุข

Visitors: 4,476,857