PECC: วัคซีนเป็นกุญแจสำคัญในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของเอเชียแปซิฟิก แต่การกระจายอย่างไม่สมควร การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และอัตราเงินเฟ้ออาจทำให้การเติบโตลดลง

เวลลิงตัน, 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 – ในขณะที่เศรษฐกิจของเอเชียแปซิฟิก[1] ลดลงอย่างมีนัยสำคัญในปีครึ่งนับตั้งแต่การระบาดใหญ่ของโควิด-19 แต่ตอนนี้มีการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากการสนับสนุนนโยบายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและการเร่งดำเนินการ การแจกจ่ายและการรับวัคซีนตามรายงานใหม่ของสภาความร่วมมือทางเศรษฐกิจแปซิฟิก (PECC)

รายงานซึ่งเป็นรัฐประจำปีที่สิบหกของภูมิภาคสำหรับปี 2564-2565 ได้รับการเปิดเผยในวันนี้ที่นอกการประชุมผู้นำเศรษฐกิจและรัฐมนตรีซึ่งจัดโดยความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก (APEC) ในนิวซีแลนด์ ในส่วนหนึ่งของรายงานนี้ รัฐของภูมิภาคยังได้สำรวจผู้ตอบแบบสอบถาม 598 คนจากชุมชนนโยบายระดับภูมิภาค เพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกจากผู้มีอำนาจตัดสินใจทางการเมืองและธุรกิจที่สำคัญ

การฉีดวัคซีน กุญแจสู่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

รายงานพบว่าขณะนี้ภูมิภาคคาดว่าจะเติบโต 6.1% ในปี 2564 และ 5.1% ในปี 2565 ส่วนใหญ่มาจากเศรษฐกิจที่สามารถก้าวหน้าได้ด้วยการฉีดวัคซีนให้กับประชากรส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา . อย่างไรก็ตาม ความคืบหน้ายังห่างไกลจากทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เนื่องจากเศรษฐกิจบางแห่งสามารถบรรลุอัตราการฉีดวัคซีนได้มากกว่า 70% แต่ก็มีอีกหลายประเทศที่ล้าหลังอย่างมาก ความกังวลหลักสำหรับผู้กำหนดนโยบายในปีหน้าคือการรับมือกับคลื่นที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของ Covid-19 และผลที่ตามมา

สิ่งนี้นำไปสู่การฟื้นตัวแบบสองจังหวะหรือแบบ "รูปตัวเค" (เป็นสัญลักษณ์ของวิถีวิถีที่แตกต่างที่เศรษฐกิจเริ่มดำเนินการ) ซึ่งเชื่อมโยงรูปแบบที่แตกต่างกันของความสำเร็จทางเศรษฐกิจกับการใช้วัคซีน ตามการประมาณการของ PECC เศรษฐกิจที่มีอัตราการฉีดวัคซีนในปัจจุบันสูงกว่า 30% คาดว่าจะฟื้นตัวจากการระบาดใหญ่อย่างรวดเร็วและเติบโต 6.3% ในปี 2564 เทียบกับการเติบโต 5.4% ของผู้ที่มีอัตราการฉีดวัคซีนต่ำกว่า 30% การฟื้นตัวคาดว่าจะมีขึ้นในวงกว้างมากขึ้นทั่วทั้งภูมิภาค เนื่องจากวัคซีนจะมีจำหน่ายอย่างแพร่หลายมากขึ้นในปี พ.ศ. 2565

อาจเป็นเพราะมีความท้าทายสำหรับประเทศกำลังพัฒนาทั้งในด้านการเข้าถึงและความสามารถในการจ่ายเมื่อได้รับวัคซีน การแจกจ่ายวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างไม่เท่าเทียมกันเป็นปัญหาสำคัญสำหรับผู้ตอบแบบสำรวจ ซึ่งเชื่อว่าการสร้างความมั่นใจในการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับผู้นำเอเปกที่จะต้องแก้ไขในปีหน้า ตามมาด้วยแผนเศรษฐกิจเพื่อเปิดพรมแดนสำหรับการเดินทางและจัดการความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนอย่างใกล้ชิด การพิจารณาที่สำคัญที่สุดในการจัดการกับ Covid-19 ในอนาคตนั้นขึ้นอยู่กับขอบเขตและจังหวะของการฉีดวัคซีนเป็นส่วนใหญ่ (คะแนนถ่วงน้ำหนัก 4.1 จาก 5)

มร.เอดูอาร์โด เปโดรซา เลขาธิการ PECC กล่าวว่า “ต้องขอบคุณการถือกำเนิดและการแจกจ่ายวัคซีนโควิด-19 อย่างรวดเร็ว ในที่สุดเศรษฐกิจจำนวนมากก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีสำหรับการฟื้นตัว หลังจากเป็นปีที่ท้าทายอีกปีที่ต้องรับมือกับการระบาดใหญ่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน อย่างไรก็ตาม การสำรวจของเราระบุว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับผลกระทบที่กฎการเดินทางที่กระจัดกระจายมีต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของพวกเขา สิ่งนี้ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่จำเป็นที่ดูแลห่วงโซ่อุปทานให้ทำงาน เช่น ลูกเรือทางอากาศและลูกเรือทางทะเล “

เอกอัครราชทูต Zhan Yongxin ประธานร่วมของ PECC กล่าวว่า "การต่อสู้ยังไม่จบสิ้น และหลายคนกังวลอย่างถูกต้องเกี่ยวกับความเสี่ยงของการระบาดในอนาคต เช่นเดียวกับการเข้าถึงวัคซีนที่ทุกคนมีราคาไม่แพงและเท่าเทียมกัน เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเติบโตในอนาคตของภูมิภาคนี้จะขึ้นอยู่กับความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้และอื่นๆ”

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นความเสี่ยงในการเติบโต

ปัจจัยเสี่ยงที่เด่นชัดเป็นอันดับสองต่อการเติบโตในการสำรวจในปีนี้คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ/เหตุการณ์สภาพอากาศที่รุนแรง โดย 43% ของผู้ตอบแบบสอบถามเลือกให้เป็นความเสี่ยงในการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงสุด 5 อันดับแรก ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมากจากปีที่แล้ว โดยมีเพียงประมาณหนึ่งในสี่ (24%) ของผู้ตอบแบบสำรวจเลือกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นความเสี่ยงในการเติบโตสูงสุดสำหรับเศรษฐกิจของตน อันที่จริง 60% ของผู้ตอบแบบสอบถามยังกล่าวด้วยว่า "การดำเนินการทันทีและรุนแรงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" และอีก 30% กล่าวว่า "ควรดำเนินการบางอย่างในตอนนี้

ดร.ริชาร์ด คันทอร์ ประธานร่วมของ PECC กล่าวว่า "มาตรฐานการเงินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจำเป็นต้องได้รับการปรับให้สอดคล้องกันเพื่อลดต้นทุนในการทำธุรกรรม และสนับสนุนโครงการบรรเทาสภาพภูมิอากาศและการปรับตัวในภูมิภาค กระบวนการเจรจาของ APEC ซึ่งนำรัฐบาลและธุรกิจมารวมกัน เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมกระบวนการนั้น”

Dr. Tilak K. Doshi ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและผู้เขียนร่วมของ State of the Region สำหรับปี 2564-2565 กล่าวว่า “เศรษฐกิจของสมาชิกเอเปกสามารถมีบทบาทสำคัญและสร้างสรรค์ในผลลัพธ์ของการเจรจา COP26 วิสัยทัศน์ปุตราจายาของ APEC เกี่ยวกับ 'ชุมชนเอเชียแปซิฟิกที่เปิดกว้าง มีพลัง ยืดหยุ่น และสันติภายในปี 2040' สามารถเป็นพื้นฐานในการหาวิธีสนับสนุนข้อตกลงปารีสโดยการช่วยเหลือรัฐบาลในการดำเนินการ

 

 

………………………………………………………………………………………. 

PECC: VACCINATIONS KEY TO ASIA PACIFIC ECONOMIC RECOVERY, BUT INEQUITABLE DISTRIBUTION, CLIMATE CHANGE AND INFLATION MAY DERAIL GROWTH

 

Wellington, 8 November 2021 – While the economy of Asia Pacific[1] has declined significantly in the year and a half since the onset of the Covid-19 pandemic, it is now set for a sharp recovery thanks to unprecedented policy support and the accelerated distribution and adoption of vaccinations, according to a new report by the Pacific Economic Cooperation Council (PECC).

 

The report, which is the sixteenth annual State of the Region for 2021-2022, was today released at the sidelines of the Economic Leaders and Ministers’ Meetings, hosted by the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) in New Zealand. As part of the report, the State of the Region also surveyed 598 respondents from the regional policy community, to provide a representation of the insights from key political and business decision-makers.

 

Vaccinations Key To Economic Recovery

 

The report finds that the region is now expected to grow by 6.1% in 2021 and by 5.1% in 2022, largely coming from economies that have been able to progress with vaccinating a larger portion of their populations, most notably in China and the United States. However, the progress has been far from even across the Asia Pacific as while some economies have managed to achieve vaccination rates of over 70%, there are many others lagging significantly behind. The leading concern for policymakers in the coming year is dealing with potential future waves of Covid-19 and their consequences.

 

This has led to a two-speed or “K-shaped” recovery (symbolizing the divergent trajectories that economies embark on), linking differing patterns of economic success to the application of vaccines. According to PECC estimates, economies with current vaccination rates of above 30% are expected to recover from the pandemic at a faster pace and grow by 6.3% in 2021, compared to 5.4% growth of those with vaccination rates below 30%. The recovery is expected to become more broad-based across the region as vaccines become more widely available in 2022.

 

This may be because there are challenges for certain developing economies in both accessibility and affordability when acquiring vaccines. The inequitable distribution of Covid-19 vaccines is the leading concern for of respondents surveyed, who believe that ensuring equitable access is the top priority for APEC leaders to address in the coming year. This is closely followed by plans for economies to open up their borders for travel and managing the ongoing US-China trade conflict. The most important consideration for dealing with Covid-19 in the future is largely dependent the scope and pace of vaccination (weighted score of 4.1 out of 5)

 

Mr Eduardo Pedrosa, Secretary General, PECC, said: “Thanks to the advent and rapid distribution of Covid-19 vaccines, many economies are finally positioned well for recovery after yet another challenging year dealing with an unprecedented pandemic. However, our survey indicates that stakeholders are deeply concerned about the impact that fragmented travel rules are having on the recovery of their economies. This is especially evident for essential workers keeping supply chains running such as aircrews and sea crews. “

 

 

 

Ambassador Zhan Yongxin, Co-chair, PECC, said: “The fight is far from over, and many are rightly concerned about the risks of future outbreaks, as well as affordable and equitable access to vaccines for all. The region’s future economic stability and growth will be contingent on strong leadership in addressing these issues and beyond.”

 

Climate Change As A Growth Risk

 

The second most prominent risk factor to growth in this year’s survey was climate change/extreme weather events, with 43% of respondents selecting it as a top five growth risk for their economies. This is a substantial increase from the previous year when only around a quarter (24%) of respondents selected climate change as a top growth risk for their economies. Indeed, 60% of respondents also said that ‘immediate and drastic action is necessary to address climate change’, with a further 30% saying that ‘some action should be taken now.

 

Dr. Richard Cantor, Co-chair, PECC, said: “Green finance standards need to be harmonized to lower transaction costs and support climate mitigation and adaptation projects in the region. APEC’s dialogue process, which brings together government with business, is well-suited to encouraging that process.”

 

Dr. Tilak K. Doshi, Economic Consultant and Co-author of the State of the Region for 2021-2022, said: “APEC member economies can play a significant and constructive role in the outcome of the COP26 negotiations. APEC’s Putrajaya vision of ‘an open, dynamic, resilient and peaceful Asia Pacific community by 2040’ can be the basis to find ways to support the Paris Agreement by assisting governments in implementing their emission mitigation and adaptation efforts through voluntary international cooperation. Such voluntary international cooperation can assure developing APEC member economies, along with other developing economies, energy security, reliability and affordability, which are requisite for their economic development and poverty alleviation objectives.

 

Significant achievements in establishing region-wide carbon markets in the Asia-Pacific region which can have linkages with existing carbon markets in Europe and North America are within reach, and APEC member economies would gain mutual benefits from such arrangements. Carbon mitigation and adaptation projects jointly implemented between APEC developed and developing economies, could demonstrate the value of such projects beyond the APEC region.”

 

Inflationary Pressures To Be Carefully Considered

 

Central banks globally are carefully watching the impact of inflation and assessing whether it is a transitory phenomenon caused by the exceptional circumstances of the Covid-19 pandemic, which may fade as conditions normalize next year. There is some debate over the nature of the current inflationary pressures – whether there is a risk of ‘jumping at shadows’. Underlying the difficulty in reaching any conclusion is that there remains significant capacity in the economy with the solution coming from fixing supply and relaxing restrictions on the movement of people as and when health circumstances permit.  

 

Visitors: 5,431,986