PECC: วัคซีนเป็นกุญแจสำคัญในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของเอเชียแปซิฟิก แต่การกระจายอย่างไม่สมควร การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ และอัตราเงินเฟ้ออาจทำให้การเติบโตลดลง

เวลลิงตัน, 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 – ในขณะที่เศรษฐกิจของเอเชียแปซิฟิก[1] ลดลงอย่างมีนัยสำคัญในปีครึ่งนับตั้งแต่การระบาดใหญ่ของโควิด-19 แต่ตอนนี้มีการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากการสนับสนุนนโยบายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและการเร่งดำเนินการ การแจกจ่ายและการรับวัคซีนตามรายงานใหม่ของสภาความร่วมมือทางเศรษฐกิจแปซิฟิก (PECC)

รายงานซึ่งเป็นรัฐประจำปีที่สิบหกของภูมิภาคสำหรับปี 2564-2565 ได้รับการเปิดเผยในวันนี้ที่นอกการประชุมผู้นำเศรษฐกิจและรัฐมนตรีซึ่งจัดโดยความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก (APEC) ในนิวซีแลนด์ ในส่วนหนึ่งของรายงานนี้ รัฐของภูมิภาคยังได้สำรวจผู้ตอบแบบสอบถาม 598 คนจากชุมชนนโยบายระดับภูมิภาค เพื่อนำเสนอข้อมูลเชิงลึกจากผู้มีอำนาจตัดสินใจทางการเมืองและธุรกิจที่สำคัญ

การฉีดวัคซีน กุญแจสู่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

รายงานพบว่าขณะนี้ภูมิภาคคาดว่าจะเติบโต 6.1% ในปี 2564 และ 5.1% ในปี 2565 ส่วนใหญ่มาจากเศรษฐกิจที่สามารถก้าวหน้าได้ด้วยการฉีดวัคซีนให้กับประชากรส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา . อย่างไรก็ตาม ความคืบหน้ายังห่างไกลจากทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เนื่องจากเศรษฐกิจบางแห่งสามารถบรรลุอัตราการฉีดวัคซีนได้มากกว่า 70% แต่ก็มีอีกหลายประเทศที่ล้าหลังอย่างมาก ความกังวลหลักสำหรับผู้กำหนดนโยบายในปีหน้าคือการรับมือกับคลื่นที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตของ Covid-19 และผลที่ตามมา

สิ่งนี้นำไปสู่การฟื้นตัวแบบสองจังหวะหรือแบบ "รูปตัวเค" (เป็นสัญลักษณ์ของวิถีวิถีที่แตกต่างที่เศรษฐกิจเริ่มดำเนินการ) ซึ่งเชื่อมโยงรูปแบบที่แตกต่างกันของความสำเร็จทางเศรษฐกิจกับการใช้วัคซีน ตามการประมาณการของ PECC เศรษฐกิจที่มีอัตราการฉีดวัคซีนในปัจจุบันสูงกว่า 30% คาดว่าจะฟื้นตัวจากการระบาดใหญ่อย่างรวดเร็วและเติบโต 6.3% ในปี 2564 เทียบกับการเติบโต 5.4% ของผู้ที่มีอัตราการฉีดวัคซีนต่ำกว่า 30% การฟื้นตัวคาดว่าจะมีขึ้นในวงกว้างมากขึ้นทั่วทั้งภูมิภาค เนื่องจากวัคซีนจะมีจำหน่ายอย่างแพร่หลายมากขึ้นในปี พ.ศ. 2565

อาจเป็นเพราะมีความท้าทายสำหรับประเทศกำลังพัฒนาทั้งในด้านการเข้าถึงและความสามารถในการจ่ายเมื่อได้รับวัคซีน การแจกจ่ายวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างไม่เท่าเทียมกันเป็นปัญหาสำคัญสำหรับผู้ตอบแบบสำรวจ ซึ่งเชื่อว่าการสร้างความมั่นใจในการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกันเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับผู้นำเอเปกที่จะต้องแก้ไขในปีหน้า ตามมาด้วยแผนเศรษฐกิจเพื่อเปิดพรมแดนสำหรับการเดินทางและจัดการความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีนอย่างใกล้ชิด การพิจารณาที่สำคัญที่สุดในการจัดการกับ Covid-19 ในอนาคตนั้นขึ้นอยู่กับขอบเขตและจังหวะของการฉีดวัคซีนเป็นส่วนใหญ่ (คะแนนถ่วงน้ำหนัก 4.1 จาก 5)

มร.เอดูอาร์โด เปโดรซา เลขาธิการ PECC กล่าวว่า “ต้องขอบคุณการถือกำเนิดและการแจกจ่ายวัคซีนโควิด-19 อย่างรวดเร็ว ในที่สุดเศรษฐกิจจำนวนมากก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีสำหรับการฟื้นตัว หลังจากเป็นปีที่ท้าทายอีกปีที่ต้องรับมือกับการระบาดใหญ่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน อย่างไรก็ตาม การสำรวจของเราระบุว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับผลกระทบที่กฎการเดินทางที่กระจัดกระจายมีต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจของพวกเขา สิ่งนี้ชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่จำเป็นที่ดูแลห่วงโซ่อุปทานให้ทำงาน เช่น ลูกเรือทางอากาศและลูกเรือทางทะเล “

เอกอัครราชทูต Zhan Yongxin ประธานร่วมของ PECC กล่าวว่า "การต่อสู้ยังไม่จบสิ้น และหลายคนกังวลอย่างถูกต้องเกี่ยวกับความเสี่ยงของการระบาดในอนาคต เช่นเดียวกับการเข้าถึงวัคซีนที่ทุกคนมีราคาไม่แพงและเท่าเทียมกัน เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเติบโตในอนาคตของภูมิภาคนี้จะขึ้นอยู่กับความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้และอื่นๆ”

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นความเสี่ยงในการเติบโต

ปัจจัยเสี่ยงที่เด่นชัดเป็นอันดับสองต่อการเติบโตในการสำรวจในปีนี้คือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ/เหตุการณ์สภาพอากาศที่รุนแรง โดย 43% ของผู้ตอบแบบสอบถามเลือกให้เป็นความเสี่ยงในการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงสุด 5 อันดับแรก ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมากจากปีที่แล้ว โดยมีเพียงประมาณหนึ่งในสี่ (24%) ของผู้ตอบแบบสำรวจเลือกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นความเสี่ยงในการเติบโตสูงสุดสำหรับเศรษฐกิจของตน อันที่จริง 60% ของผู้ตอบแบบสอบถามยังกล่าวด้วยว่า "การดำเนินการทันทีและรุนแรงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" และอีก 30% กล่าวว่า "ควรดำเนินการบางอย่างในตอนนี้

ดร.ริชาร์ด คันทอร์ ประธานร่วมของ PECC กล่าวว่า "มาตรฐานการเงินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจำเป็นต้องได้รับการปรับให้สอดคล้องกันเพื่อลดต้นทุนในการทำธุรกรรม และสนับสนุนโครงการบรรเทาสภาพภูมิอากาศและการปรับตัวในภูมิภาค กระบวนการเจรจาของ APEC ซึ่งนำรัฐบาลและธุรกิจมารวมกัน เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมกระบวนการนั้น”

Dr. Tilak K. Doshi ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและผู้เขียนร่วมของ State of the Region สำหรับปี 2564-2565 กล่าวว่า “เศรษฐกิจของสมาชิกเอเปกสามารถมีบทบาทสำคัญและสร้างสรรค์ในผลลัพธ์ของการเจรจา COP26 วิสัยทัศน์ปุตราจายาของ APEC เกี่ยวกับ 'ชุมชนเอเชียแปซิฟิกที่เปิดกว้าง มีพลัง ยืดหยุ่น และสันติภายในปี 2040' สามารถเป็นพื้นฐานในการหาวิธีสนับสนุนข้อตกลงปารีสโดยการช่วยเหลือรัฐบาลในการดำเนินการ

 

 

………………………………………………………………………………………. 

PECC: VACCINATIONS KEY TO ASIA PACIFIC ECONOMIC RECOVERY, BUT INEQUITABLE DISTRIBUTION, CLIMATE CHANGE AND INFLATION MAY DERAIL GROWTH

 

Wellington, 8 November 2021 – While the economy of Asia Pacific[1] has declined significantly in the year and a half since the onset of the Covid-19 pandemic, it is now set for a sharp recovery thanks to unprecedented policy support and the accelerated distribution and adoption of vaccinations, according to a new report by the Pacific Economic Cooperation Council (PECC).

 

The report, which is the sixteenth annual State of the Region for 2021-2022, was today released at the sidelines of the Economic Leaders and Ministers’ Meetings, hosted by the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) in New Zealand. As part of the report, the State of the Region also surveyed 598 respondents from the regional policy community, to provide a representation of the insights from key political and business decision-makers.

 

Vaccinations Key To Economic Recovery

 

The report finds that the region is now expected to grow by 6.1% in 2021 and by 5.1% in 2022, largely coming from economies that have been able to progress with vaccinating a larger portion of their populations, most notably in China and the United States. However, the progress has been far from even across the Asia Pacific as while some economies have managed to achieve vaccination rates of over 70%, there are many others lagging significantly behind. The leading concern for policymakers in the coming year is dealing with potential future waves of Covid-19 and their consequences.

 

This has led to a two-speed or “K-shaped” recovery (symbolizing the divergent trajectories that economies embark on), linking differing patterns of economic success to the application of vaccines. According to PECC estimates, economies with current vaccination rates of above 30% are expected to recover from the pandemic at a faster pace and grow by 6.3% in 2021, compared to 5.4% growth of those with vaccination rates below 30%. The recovery is expected to become more broad-based across the region as vaccines become more widely available in 2022.