Prudential plc ผลประกอบการปี 2565 ประสิทธิภาพที่ยืดหยุ่นในปี 2565 อยู่ในตำแหน่งที่ดีสำหรับโอกาสในปี 2566 และต่อๆ ไป

ฮ่องกง - Media OutReach - 15 มีนาคม 2023 - จุดเด่นด้านประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจต่อเนื่องบนพื้นฐานอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ (และตามจริง)1

ยอดขาย APE2 เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 (ร้อยละ 5) เป็น 4,393 ล้านดอลลาร์ จากทั้งช่องทางตัวแทนและช่องทางประกันผ่านธนาคาร ส่งผลให้ยอดขาย APE เติบโตในช่วงครึ่งหลังของปี 2565

กำไรจากธุรกิจใหม่3 ลดลง (11) เปอร์เซ็นต์ ((14) เปอร์เซ็นต์) เป็น 2,184 ล้านดอลลาร์ โดยผลกระทบของปริมาณที่สูงขึ้นถูกชดเชยด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและผลกระทบจากส่วนประสมทางธุรกิจ

กำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้ว 4 เพิ่มขึ้น 8 เปอร์เซ็นต์ (4 เปอร์เซ็นต์) เป็น 3,375 ล้านดอลลาร์

กำไรจากการดำเนินงานของ EEV5 เพิ่มขึ้น 15 เปอร์เซ็นต์ (12 เปอร์เซ็นต์) เป็น 3,952 ล้านดอลลาร์ ส่วนของผู้ถือหุ้นของ EEV อยู่ที่ 42.2 พันล้านดอลลาร์ เท่ากับ 1,534 เซนต์ต่อหุ้น

GWS ส่วนเกินทุนของผู้ถือหุ้นมากกว่า GPCR ที่ 15.6 พันล้านดอลลาร์6 คิดเป็นอัตราส่วนครอบคลุมที่ร้อยละ 3076 (2021: 320 เปอร์เซ็นต์7)

กำไรส่วนเกินจากการดำเนินงานที่เกิดขึ้น8 จากธุรกิจบริหารชีวิตและสินทรัพย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 (ร้อยละ 6) เป็น 2,193 ล้านดอลลาร์

เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่สอง 13.04 เซนต์ต่อหุ้น 18.78 เซนต์ต่อหุ้นตลอดทั้งปี เพิ่มขึ้น 9 เปอร์เซ็นต์

"ปี 2565 เป็นปีเต็มปีแรกสำหรับกลุ่มบริษัทในฐานะธุรกิจที่มุ่งเน้นเอเชียและแอฟริกา เราได้นำเสนอผลการดำเนินงานที่ยืดหยุ่นท่ามกลางฉากหลังของการหยุดชะงักที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 และความผันผวนของเศรษฐกิจมหภาคที่กว้างขึ้น ผลลัพธ์ที่ได้สะท้อนถึงข้อได้เปรียบของรูปแบบธุรกิจที่หลากหลายของเรา ภูมิภาคเอเชีย โดยเน้นที่ยอดขาย APE และกำไรจากธุรกิจใหม่อย่างสมดุลจากฮ่องกง จีนแผ่นดินใหญ่ และไต้หวัน และจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งรวมถึงสิงคโปร์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย

"การยกเลิกข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 จำนวนมากทั่วทั้งภูมิภาคและการเปิดเศรษฐกิจจีนแผ่นดินใหญ่ที่ก้าวหน้า หมายความว่าปี 2566 เริ่มต้นได้ดีพร้อมกระตุ้นความก้าวหน้าในยอดขายปีต่อปี ด้วยยอดขาย APE ทั่วทั้งกลุ่ม สำหรับสองเดือนสิ้นสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2023 เพิ่มขึ้น 15 เปอร์เซ็นต์9 จากปีก่อนหน้า ในฮ่องกง เราได้เห็นปริมาณการใช้ข้อมูลข้ามพรมแดนที่เพิ่มขึ้นทีละน้อยจากจีนแผ่นดินใหญ่เนื่องจากการจำกัดการเดินทางได้รับการผ่อนปรน ผลักดันให้ยอดขาย APE เพิ่มขึ้นในช่วงสองเดือนแรกของปี 2566

"ฉันรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับพรูเด็นเชียลในช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นพร้อมโอกาสอันยิ่งใหญ่สำหรับการเติบโตในระยะยาวรออยู่ข้างหน้า ขณะที่เราฉลองครบรอบ 175 ปีและการดำเนินงาน 100 ปีในเอเชีย แบรนด์ก็แข็งแกร่งเช่นเคย พร้อมเป็นผู้นำ ตำแหน่งทางการตลาดในตลาดหลัก ๆ ของเรา ความก้าวหน้าของเราในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงพนักงานของเราซึ่งสะท้อนถึงความสามารถและความมุ่งมั่นของพวกเขาในการให้บริการลูกค้าของเรา"

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2023 มาตรฐานการบัญชีประกันภัยใหม่ IFRS 17 จะเข้ามาแทนที่ IFRS 4 การเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลกระทบต่อช่วงเวลาของการรับรู้กำไรและส่วนของผู้ถือหุ้นเริ่มแรก แต่จะไม่ส่งผลกระทบต่อการสร้างทุนหรือการจัดการตามข้อบังคับของกลุ่ม การดำเนินการสร้างส่วนเกินทุนอิสระ กลยุทธ์ทางธุรกิจ ผลลัพธ์ตาม EEV หรือนโยบายการจ่ายเงินปันผล

โดยสรุป เราคาดว่าส่วนของผู้ถือหุ้นที่เปิดทำการในวันที่ 1 มกราคม 2022 จะเพิ่มขึ้นระหว่าง 1.8 พันล้านดอลลาร์ถึง 2.7 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนถึงผลกระทบสะสมเชิงบวกของความแตกต่างของเวลาสุทธิ ส่วนของผู้ถือหุ้น IFRS ที่ปรับปรุงแล้ว 11 คาดว่าจะมีความใกล้เคียงมากขึ้นกับส่วนของผู้ถือหุ้น EEV ที่ตรวจสอบแล้วของกลุ่ม

เมื่อมองไปข้างหน้า กลุ่มบริษัทประมาณการว่ากำไรจากการดำเนินงาน IFRS 17 ที่ปรับปรุงแล้วในปี 2565 จะลดลงระหว่าง 650 ล้านดอลลาร์ถึง 850 ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับ IFRS 4 โดยมีสาเหตุหลักมาจากความแตกต่างด้านเวลาซึ่งนำไปสู่การเพิ่มส่วนของผู้ถือหุ้นและการถอนหนึ่งส่วน จากกำไรที่รับรู้ใน IFRS 4 ซึ่งจะปรับให้เป็นกำไรใน IFRS 17 รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบของการนำ IFRS 17 ไปใช้จะมีให้ในเดือนมิถุนายน 2566

หมายเหตุ

1 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานอัตราแลกเปลี่ยนจริงและคงที่ได้ระบุไว้ในหมายเหตุ A1 ของงบการเงิน IFRS ผลลัพธ์ทั้งหมดจะแสดงเป็นดอลลาร์สหรัฐ

2 การขาย APE เป็นการวัดกิจกรรมทางธุรกิจใหม่ซึ่งประกอบด้วยเบี้ยประกันภัยปกติรวมต่อปีและหนึ่งในสิบของเบี้ยประกันภัยเดียวสำหรับธุรกิจใหม่ที่เขียนในระหว่างปีสำหรับผลิตภัณฑ์ประกันภัยทั้งหมด รวมถึงเบี้ยประกันภัยสำหรับสัญญาที่กำหนดให้เป็นสัญญาการลงทุนภายใต้ IFRS 4 ไม่ได้เป็นตัวแทนของรายได้เบี้ยประกันที่บันทึกในงบการเงิน IFRS ดูหมายเหตุ II ของข้อมูลทางการเงินที่ยังไม่ได้ตรวจสอบเพิ่มเติมสำหรับคำอธิบายเพิ่มเติม

3 กำไรจากธุรกิจใหม่หลังหักภาษี ณ

 

Prudential plc Full Year 2022 Results

A Resilient Performance In 2022, Well Positioned For Opportunities In 2023 And Beyond

 

HONG KONG SAR - Media OutReach - 15 March 2023 -Performance highlights for the continuing business on a constant (and actual) exchange rate basis1

APE sales2 up 9 per cent (5 per cent) to $4,393 million with both agency and bancassurance channels delivering APE sales growth in the second half of 2022

New business profit3 down (11) per cent ((14) per cent) to $2,184 million with the impact of higher volumes being offset by higher interest rates and business mix effects

Adjusted operating profit4 up 8 per cent (4 per cent) to $3,375 million

EEV operating profit5 up 15 per cent (12 per cent) to $3,952 million. EEV shareholders equity is $42.2 billion, equivalent to 1,534 cents per share

GWS shareholder capital surplus over GPCR of $15.6 billion6, equivalent to a cover ratio of 307 per cent6 (2021: 320 per cent7)

Operating free surplus generated8 from life and asset management business up 9 per cent (6 per cent) to $2,193 million

Second interim dividend of 13.04 cents per share, 18.78 cents per share for the full year, up 9 per cent

"2022 was the first full year for the Group as an Asia and Africa focused business. We have delivered a resilient performance against a backdrop of Covid-19-related disruption and broader macroeconomic volatility. The results reflect the advantage of our diversified business model across the Asia region, highlighted by a balanced contribution to APE sales and new business profit from Hong Kong, the Chinese Mainland and Taiwan and from South-east Asia, including Singapore, Indonesia and Malaysia.

"The removal of the bulk of Covid-19-related restrictions across the region and the progressive opening up of the Chinese Mainland economy has meant that 2023 has started well with encouraging progress in year-on-year sales, with Group-wide APE sales for the two months ended February 2023 up 15 per cent9 over the prior year. In Hong Kong we have seen a gradual increase in cross-border traffic from the Chinese Mainland as travel restrictions are eased. Demand for savings products across the Hong Kong business is driving the increase in APE sales in the first two months of 2023.

"I'm honoured to have joined Prudential at such an exciting time with a tremendous opportunity for long term growth ahead of us. As we celebrate our 175th anniversary and 100 years of operations in Asia, the brand is as strong as ever, with leading market positions in many of our key markets. Our progress over recent years is a testament to our people, reflecting their talent and their commitment to serving our customers."

Anil Wadhwani Chief Executive Officer Summary financials

Full year 2022 $m

Full year 2021 $m

Change on AER basis1

Change on CER basis1

New business profit3  2,184  2,526 (14)%  (11)%

Operating free surplus generated8 2,193 2,071 6% 9%

Adjusted operating profit4 3,375 3,233 4% 8%

IFRS profit after tax10 1,007 2,214 (55)% (53)%

31 Dec 2022

31 Dec 2021

Total Per share

Total Per share

EEV shareholders' equity $42.2bn 1,534¢ $47.4bn 1,725¢

IFRS shareholders' equity $17.0bn 617¢

$17.1bn 622¢

IFRS 17 Update

Effective 1 January 2023, the new insurance accounting standard, IFRS 17, will replace IFRS 4. This change will impact the timing of profit recognition and initial shareholders' equity, but will not affect the Group's regulatory capital generation or management, operating free surplus generation, business strategy, EEV basis results or dividend policy.

 

In summary, we expect an increase in the opening shareholder equity on 1 January 2022 of between $1.8 billion and $2.7 billion, reflecting the positive cumulative impact of net timing differences. The adjusted IFRS shareholders' equity11 is also expected to be more closely aligned with the Group's audited EEV shareholders' equity.

Looking ahead, the Group estimates a decrease in the adjusted IFRS 17 operating profit for 2022 of between $650 million and $850 million compared with IFRS 4. This is largely due to timing differences that led to the increase in shareholders' equity and the removal of one off gains recognised in IFRS 4 that will be smoothed into profit in IFRS 17. More details on the impact of IFRS 17 adoption will be provided in June 2023.

Notes

1 Further information on actual and constant exchange rate bases is set out in note A1 of the IFRS financial statement. All results are presented in US dollars.

2 APE sales is a measure of new business activity that comprises the aggregate of annualised regular premiums and one-tenth of single premiums on new business written during the year for all insurance products, including premiums for contracts designated as investment contracts under IFRS 4. It is not representative of premium income recorded in the IFRS financial statements. See note II of the Additional unaudited financial information for further explanation.

3 New business profit, on a post-tax basis, on

Visitors: 5,455,872